Bankalar, Banka Şubeleri, Bankaların Üst Düzey Yöneticileri, EFT ve SWIFT Kodları hakkında bilgiler KrediKazan'da

ING Bank

ING Bank Adresi
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No 8 Sarıyer İstanbul
ING Bank Yönetim Kurulu Başkanı
John T. Mc Carthy
ING Bank Genel Müdürü
Pınar Abay
ING Bank Genel Müdürlük Telefonu
212-335 10 00
ING Bank Genel Müdürlük Faksı
212-286 61 00
ING Bank İnternet Sitesi
http://www.ingbank.com.tr
ING Bank Teleks
ING Bank EFT Kodu
99
ING Bank Swift Kodu
INGBTRIS
ING Bank Kuruluş Tarihi
1984
ING Bank Hakkında
1984 yılında The First National Bank of Boston Merkezi İstanbul Şubesinin açılmasına izin verilmiş, daha sonra Bakanlar Kurulunun 1 Ağustos 1990 tarih ve 20592 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 13 Mart 1990 tarih ve 90/256 sayılı kararı uyarınca "The First National Bank of Boston A.Ş." kurulmuş, 5 Kasım 1990 tarihinde The Fist National Bank of Boston Merkezi İstanbul Subesi'ni tüm aktif ve pasifleriyle devralmıştır. Bankanın unvanı 25 Aralık 1991 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil ettirilerek "Türk Boston Bank A.Ş." olarak değişmiştir. Oyak Grubu, 1994 yılında, tüm hisseleri almasıyla birlikte bankanın tek sahibi olmuş, banka unvanı 15 Mayıs 1996 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak "Oyak Bank A.Ş." olarak değiştirilmiş, ayrıca yabancı sermayeli bankalar statüsünden özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. 3 Ocak 2002 tarih ve 24629 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK'nın 2 Ocak 2002 tarih ve 569 sayılı Kararı gereğince Sümerbank A.Ş., Oyak Bank A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş, söz konusu devir ve birleşme işlemleri 11 Ocak 2002 tarihinde tamamlanmıştır. 19 Haziran 2007 tarihinde yapılan anlaşma uyarınca Oyak Bank A.Ş.'nin tamamı, bir Hollanda bankası olan ING Bank'a nakden 2 milyar 673 milyon dolara satılmıştır. Rekabet Kurulu’nun 6 Eylül 2007 tarih 07-69/856-324 sayılı Kararı ve BDDK'nın 12 Aralık 2007 tarih 2416 sayılı Kararı ile verilen izinler çerçevesinde; Ordu Yardımlaşma Kurumu uhdesinde bulunan ve sermayesinin %100’üne tekabül eden Oyak Bank A.Ş. hisseleri 24 Aralık 2007 tarihi itibariyle ING Bank N.V.’ye devredilmiştir. Banka bu tarih itibariyle "Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları" grubuna geçmiştir. "Oyak Bank A.Ş."nin ticari unvanı 7 Temmuz 2008 tarihi itibariyle "ING Bank A.Ş." olarak değişmiştir.

ING Bank şubeleri için tıklayın.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama