Bankalar, Banka Şubeleri, Bankaların Üst Düzey Yöneticileri, EFT ve SWIFT Kodları hakkında bilgiler KrediKazan'da

Denizbank

Denizbank Adresi
Büyükdere Cad. No 106 Esentepe Şişli İstanbul
Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı
Pierre Paul François Mariani
Denizbank Genel Müdürü
Hakan Ateş
Denizbank Genel Müdürlük Telefonu
212-355 08 00
Denizbank Genel Müdürlük Faksı
212-267 27 24
Denizbank İnternet Sitesi
http://www.denizbank.com
Denizbank Teleks
Denizbank EFT Kodu
134
Denizbank Swift Kodu
DENITRIS
Denizbank Kuruluş Tarihi
1997
Denizbank Hakkında
11 Ekim 1996 tarih ve 22784(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 18 Ağustos 1996 tarih ve 96/8532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden "Denizbank A.Ş." unvanıyla kurulmuş ve 11 Nisan 1997 tarih ve 4269 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir. Hazine'nin 22 Ağustos 1997 tarih ve 632 sayılı yazısı ile "Denizbank A.Ş."ye faaliyet izni verilmiş, banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 1997 yılında Özelleştirme İdaresi'nce açılan ihale kapsamında "Denizcilik Bankası T.A.Ş." hisseleri satın alınmış ve Zorlu Holding bünyesine katılmıştır. 25 Ekim 2002 itibariyle Milli Aydın Bankası T.A.Ş., tüm hak alacak, borç ve yükümlülükleri ile Denizbank A.Ş.'ye devir olmuştur. Denizbank A.Ş. hisseleri 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. 30 Mayıs 2006 tarihinde Zorlu Holding, Denizbank A.Ş.'de sahip olduğu % 74,9965 hissesini Belçika - Fransa sermayeli Dexia Participation Belgique S.A.'ya satmış, BDDK'nın 28 Eylül 2006 tarih ve 1983 sayılı kararı ile devir izni alınmış ve 17 Ekim 2006 itibariyle fiili devir gerçekleşmiştir. Banka, bu tarih itibariyle Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubuna geçmiştir.

Denizbank şubeleri için tıklayın.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama