Bankalar, Banka Şubeleri, Bankaların Üst Düzey Yöneticileri, EFT ve SWIFT Kodları hakkında bilgiler KrediKazan'da

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul
Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Vehbi Koç
Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü
Hüseyin Faik Açıkalın
Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Telefonu
212-339 70 00
Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Faksı
212-339 60 00
Yapı Kredi Bankası İnternet Sitesi
http://www.yapikredi.com.tr
Yapı Kredi Bankası Teleks
931002 ykge TR
Yapı Kredi Bankası EFT Kodu
67
Yapı Kredi Bankası Swift Kodu
YAPITRISFEX
Yapı Kredi Bankası Kuruluş Tarihi
1944
Yapı Kredi Bankası Hakkında
Yapı Kredi Bankası A.Ş. 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 1980 yılında Çukurova Holding bünyesine giren bankanın hisse senetleri 28 Mayıs 1987'den itibaren İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle, daha önce Çukurova Grubu Şirketleri ve Fon'un sahip olduğu % 57,43 oranındaki banka hisseleri, finansal iştirakleri ile birlikte, Koçbank A.Ş.'nin mülkiyetine geçmiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Koçbank A.Ş.'yi, tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte devralmasına ilişkin işlemlere başlanmasına BDDK'nın 30 Mayıs 2006 tarih 5911 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 1 Ekim 2006 tarih ve 26306 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28 Eylül 2006 tarih ve 1990 sayılı BDDK kararı ile Koçbank A.Ş., tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir.

Yapı Kredi Bankası şubeleri için tıklayın.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama