Bankalar, Banka Şubeleri, Bankaların Üst Düzey Yöneticileri, EFT ve SWIFT Kodları hakkında bilgiler KrediKazan'da

Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası Adresi
Necatibey Caddesi, No 98 Yenişehir Ankara
Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Yaman(Vekil)
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü
Metin Pehlivan(Vekil)
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlük Telefonu
312-231 84 00, 312- 231 31 25
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlük Faksı
312-231 31 25
Türkiye Kalkınma Bankası İnternet Sitesi
http://www.kalkinma.com.tr
Türkiye Kalkınma Bankası Teleks
43206 turb-TR
Türkiye Kalkınma Bankası EFT Kodu
17
Türkiye Kalkınma Bankası Swift Kodu
TKBNTR2A
Türkiye Kalkınma Bankası Kuruluş Tarihi
1975
Türkiye Kalkınma Bankası Hakkında
Banka, 1877 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak, 27 Kasım 1975 tarih ve 13 sayılı KHK ile "Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) A.Ş." unvanı ile kurulmuştur. Banka’nın kuruluş işlem ve faaliyetleri 14 Kasım 1983 tarih ve 165 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. 15 Temmuz 1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değişmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmek imkanı sağlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu’nun 20 Ocak 1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası’na devredilmesi sonucu Banka’nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir. 12 Şubat 1990 tarih ve 401 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Banka statüsünün bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bankanın hisse senetleri 19-20-21 Kasım 1990 tarihlerinde halka arz edilmiş, 6 Mart 1991'de İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. Bankamızın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun 14 Ekim 1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Ekim 1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Banka, bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde, tüzel kişiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

Türkiye Kalkınma Bankası şubeleri için tıklayın.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama