Ayıplı mal ve hizmet

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yeralan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tesbit edilen nitelik ve niceliğe aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal ve hizmet.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama