DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için zorunlu hale getirilen deprem sigortasını sunmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz kurum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama