Gayrimenkul rehni

İpotek, hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağı elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama