Geçit hakkı

Bir taşınmaz üzerinden diğer bir taşınmaz malikinin (veya tasarruf sahibinin ) geçebilmesi için kurulan ayni bir hak Tapu kütüğüne yazım ile hüküm ifade eder.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama