Hapis hakkı

Alacaklının kendisine bir edimde bulunmadıkça elindeki şeyi borçluya vermeme hakkı Örnek: Kiraya verenin kira alacağını tahsil edememesi halinde, kiracının eşyası üzerinde hapis hakkı vardır.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama