Harç

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tutar ve oranlarda tapu işlemlerinden verilen tapu hizmeti karşılığında alınan para.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama