Hayat Sigortası

Sigortalının veya belirttiği kişinin ölümü veya maluliyeti üzerine poliçe tutarının varis veya 3.kişilere ödenmesinin üstlenilmesi Örnek : Kredi lehdarı müşterinin ölümü üzerine kredi riski poliçe tutarının bankaya ödenmesi suretiyle ortadan kalkar.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama