Tapu kaydının tashihi davası

Tescilin, gerçek hak durumuna uymaması durumunda ayni hakları zarara uğrayan kişinin tapudaki kaydın düzeltilmesi için açtığı dava.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama