İbraname

Aklama belgesi; alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçludan herhangi bir alacağı kalmadığını ve onu ibra ettiğini gösteren belge Örnek : Projelerde ev teslimi sırasında kredi lehdarı evi eksiksiz teslim aldığına dair ibraname belgesini imzalamalıdır.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama