Tapu senedi

Taşınmaz malın tasarrufunda mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen , içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu , sınırları, ölçüsü ve değeri belirtilen belge.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama