İpotek Alacağının Temliki

Borçlunun muvafakatını aramaksızın ipotek alacağının bir başkasına devri.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama