İnşaat kat alanı kat sayısı (KAKS)

Yapının bütün katlarındaki alanların toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı (Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.)

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama