SİT alanları

Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumak Kanunu ve İmar Kanununda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tesbit ve tescil işlemleri tamamlanan Tarihsel, Arkeolojik, Doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme fiziksel planları ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getirilen alanlar.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama