İştirak halinde mülkiyet

Yasadan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine bir ortaklık payı ile bağlı bulunan kimselerin bu ortaklıkları nedeniyle bir şeyin mülkiyetine elbirliği ile sahip olmaları ve herbirinin hakkının o şeyin tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama