Kaza sigortası

Sigorta ettirenin maruz kalacağı herhangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatlerini haleldar edecek herhangi bir olay, işkazaları yahut nevi ve mahiyeti muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut geçici veya daimi surette çalışma kudretinden veya olanağından yoksunluğu halinde gerek sigorta ettirene, gerek mirasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek belli veya çeşitli hak sahiplerine muayyen sermaye ödenmesini veyahut gelir bağlanmasını ; bir prim karşılığında sigortacıya yükleyen sözleşme.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama