Oturma Hakkı

Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren hak Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. (Medeni Kanun Madde 823)

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama