Kooperatif

Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik yararlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet biçimi ile sağlayıp korumak amacıyla kurulan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama