Kanuni İpotek

Kurulması bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş ipotek Örnek : Satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi gibi bazı işlemlerde kanuni ipotek kurulması istenebilir.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama