Müteselsil kefalet

Kefili asıl borçlu gibi borcu ödemeye yükümlü hale getiren kefalet türü Bu kefalet şeklinde alacaklı asıl borçluya başvurmadan ve rehinleri paraya çevirmeden müteselsil kefile başvurabilir.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama