Müteselsil kefil

Borçlu ile birlikte asıl borçlu gibi borcun tamamını ödemeyi üstlenen kişi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama