Alacağın temliki

Bir kimsenin borçlusundan olan alacağını üçüncü kişiye devretmesi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama