Özel sektörün dış borcu 126 milyar doları geçti

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borucu, ağustos ayı sonu itibariyle 126 milyar 11 milyon 326 bin 863 dolar oldu.

18 Ekim 2011
Merkez Bankası’nın "Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu" istatistiklerine göre, uzun vadeli borcun 41,4 milyar doları finansal kuruluşların, 84,6 milyar doları da finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Borcun alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, söz konusu borcun, 11 milyar 664,2 milyon doları hükümet kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan sağlandı. 3,5 milyar doları tahvil alacaklılarından, geri kalan 110,8 milyar doları da özel alacaklılardan oluştu.

Özel alacaklıların dağılımına bakıldığında özel sektör, yabancı ticari bankalardan 68,3 milyar dolar, yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden 26 milyar dolar, bankacılık dışı finansal kuruluşlardan 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşlardan da 11,1 milyar dolar uzun vadeli kredi temin etti.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama