Bütçe açığı yüzde 92.6 azaldı 1.7 milyara indi

Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 23.1 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9.6 oranında azalarak 1.7 milyar liraya düştü.

16 Kasım 2011

Maliye Bakanlığı’nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında artarak 243.7 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise sadece yüzde 6.7 oranında artarak 245.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı fazla ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 oranında artarak 35.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde vergi gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.1 oranında artarak 208.1 milyar lira oldu. Buna karşın faiz hariç bütçe giderleri yüzde 10.3 oranında artarak 208 milyar lira oldu.
Vergi gelirleri arttı
Geçen yılın ekim ayında 1.8 milyar lira açık veren bütçe, bu yılın ekim ayında 1.9 milyar lira açık verdi.
2010 yılı ekim ayında 351 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken, bu yılın ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verildi.
Bu yıl ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 oranında artarak 22.6 milyar lira oldu.
Bütçe giderleri ise yüzde 15.9 oranında artarak 24.6 milyar lira olarak gerçekleşti.
2011 yılı ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.8 oranında artarak 19.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 15 oranında artarak 21.9 milyar lira oldu.
İthalattan KDV yüzde 40 arttı
2011 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.1 oranında artarak 208 milyar 126 milyon TL oldu.
10 aylık dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 oranında azalarak 27 milyar 781 milyon lira oldu.
Vergi türlerinin aynı dönemdeki gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 39.7, kurumlar vergisi yüzde 32.2, damga vergisi yüzde 28.4, harçlar yüzde 20.7, gelir vergisi yüzde 20.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18.6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16.6, özel tüketim vergisi yüzde 13.3 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 16.7 oranında arttı.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama