2012'de 1,3 milyar dolar kredi kullandıracak

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Fevzi Onat, 2011 yılında 660 milyon dolarlık yeni kaynak anlaşmasına imza attıklarını belirterek, "2012 yılı için tüm sektörlerde yeni kredi kullandırım tutarımızın 1,3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

21 Şubat 2012

Onat, TSKB’nin 2011 yılına ait finansal sonuçlarını değerlendirdiği ve 2012 hedefleri hakkındaki bilgi verdiği basın toplantısındaki konuşmasında TSKB’nin, 2012 yılında 1,3 milyar dolar kredi kullandırarak Türk reel sektör yatırımlarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Fevzi Onat, 2011 yılında solo bazda 255,3 milyon TL net karları olduğunu açıklayarak, bu başarılı performanslarını ve sürdürülebilir gelişimlerini, 2012 yılında da devam ettireceklerini belirtti.

Avrupa’da yaşanan mali krize rağmen TSKB’nin güçlü aktif yapısı ve yüksek verimlilik anlayışıyla 2011 yılını yüzde 21 kar artış oranıyla kapatma başarısı gösterdiğini kaydeden Onat, "Elde ettiğimiz finansal ve operasyonel sonuçlar, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz yönünde güçlü adımlar attığımızın en büyük kanıtıdır" dedi.

Onat, TSKB’nin aktif büyüklüğü, 2010 yılına oranla yüzde 19,5 büyüme kaydederek 9,5 milyar TL seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, TSKB’nin, 31 Aralık 2011 itibariyle güçlü sermaye yapısını koruyarak, özkaynaklarını 1,4 milyar TL’ye taşırken, bankanın yıllık bazda ortalama özkaynak ve aktif getiri oranlarının sırasıyla yüzde 19,4 ve yüzde 2,9 olarak oluştuğunu söyledi.

TSKB’nin, solo bazda vergi öncesi karının yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 317,7 milyon TL, net dönem karının ise yüzde 20,7 artışla 255,3 milyon TL olduğunu bildiren Onat, "Toplam kredilerdeki 12 aylık dönemdeki artış, TL bazında yüzde 32,1 oranında gerçekleşerek kredi toplamı 6,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın 2011 yılında net faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 22,4 artarak 364,3 milyon TL’ye ulaştı" şeklinde konuştu.

Enerji Verimliliği Projeleri TSKB’nin gündeminde ağırlık kazanacak

n 5 yılda enerji yatırımı finansmanında önemli rol oynadıklarını kaydeden Onat, enerji yatırımının ülkenin bir ihtiyacı olduğunu anlattı.

Onat, 2012’de Enerji Verimliliği ile birlikte altyapı, lojistik, turizm ve sağlık sektörlerindeki yatırımlara desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Fevzi Onat, 2011 yılında kullandırılan krediler hakkında da şunları kaydetti: "TSKB olarak son 9 yıldır yenilenebilir enerji projelerine önemli ölçüde kaynak aktardık. 2011 yıl sonu itibariyle toplam kurulu gücü 3.319 MW olan 93 adet yenilenebilir enerji projesi tarafımızca finanse edilmiş durumda. Bu projeler Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücünün yüzde 17’sine karşılık gelmektedir. Söz konusu 93 projenin 50’sinde yatırımlar tamamlandı ve elektrik üretimi devam ediyor. Türkiye enerji yoğunluğu yüksek bir ülke.

Ülkemizde aynı değerde milli gelir elde etmek için OECD ortalamasının yüzde 50 fazlası, Japonya’nın ise 3 misli enerji tüketiyoruz. Enerji verimliliği alanında yapılacak yatırımlar gerek cari açığın gerekse sanayi sektörlerinin sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından büyük önem arz etmekte. TSKB olarak, 2008 yılından itibaren 50’den fazla ’Enerji Verimliliği’ projesini değerlendirdik.

2011 yılı sonu itibariyle de 21’inin finansmanını sağladık. 2012 yılı içinde enerji verimliliği alanında kredi kullandırmaya hız kesmeden devam edeceğiz." Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Alman Sanayileşme Fonu (KfW), IFC, AFD ve EBRD gibi uluslar üstü kuruluşların desteğiyle finansman sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Onat, "2011 yılında 660 milyon dolarlık yeni kaynak anlaşmasına imza attık. 2012 yılında devam eden projelerdeki mevcut taahhütlerimiz kapsamında kredi kullandırmaya ve enerji verimliliği projeleri başta olmak üzere hedef sektörlerde yeni projeleri incelemeye devam edeceğiz. 2012 yılı için tüm sektörlerde yeni kredi kullandırım tutarımızın 1,3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"TSKB olarak 2012’de de Türkiye ekonomisinin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz"

Onat, "TSKB olarak, önümüzdeki dönemde hedef sektörlerde yüksek verimliliğe sahip projelere, uluslararası iş ortaklarımızla işbirliği içinde kaynak aktarmaya ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sendikasyonlarının mayıs ayında sona ereceğini dile getiren Onat, bunu muhtemelen 100 milyon dolar olarak yenileyeceklerini dile getirdi.

Türkiye’deki sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Onat, yapısal birtakım değişikliklerin olduğunu gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda biraz zamana ve ekonominin biraz daha olgunlaşmasına ihtiyacı olduğunu anlattı.

Dünyadaki son zamanlardaki iyimser havaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Onat, bu konuda ihtiyatlı iyimser olunması gerektiğini, maddi reel bir gelişme olmadığını, ancak Avrupa’da çok daha büyük yapısal sorunların olduğuna dikkati çekti.

Avrupa’nın bir borç problemi yaşadığını dile getiren Onat, Avrupa’nın borç problemi için üretimi artırması gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin ise makroekonomik dengeleri itibariyle son derece sağlam durumda olduğunu söyleyen Onat, Türkiye’de bankacılığın iyi durumda olduğunu, ancak herkesin probleminin cari açık konusu olduğunu kaydetti.

Cari açığın yapısal faktörlere bağlı olarak uzun dönemde üstesinden gelebilecek bir problem olduğuna dikkati çeken Onat, cari açığın kısa sürede bir problem olacağını düşünmediğini anlattı.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama