Paranın yeni kuralları

SPK, piyasa suçlarından, bağımsız denetime kadar geniş bir yelpazede paranın yeni kurallarını belirledi. Sermaye Piyasası Yasa taslağı ile piyasa bozucu suçlara altı yıla kadar hapis cezası geliyor

12 Mart 2012

SPK, iki yıldır üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Yasa Taslağı'nı cuma günü görüşe açtı. Taslak, temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ve AB müktesebatına uyumlu bir şekilde hazırlandı. Sermaye piyasası araçları, bağımsız denetim, derecelendirme, kurumsal yatırımcı, piyasa suçları gibi birçok düzenlemeyi içeren taslakta ekonomik suçlara karşı caydırıcı cezalar öngörülüyor. İşte, 31 Mart'a kadar görüşe açık kalacak olan taslaktan ön plana çıkan bazı başlıklar:
Piyasa bozucu eylemler idari para cezasına tabii fiiller olarak ilk defa mevzuata giriyor.
Piyasa dolandırıcılığı suçları teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yeniden düzenleniyor. Hangi tür fiillerin bu suçları kapsayacağı detaylı olarak belirtiliyor.
Halka arzda kayda alma sisteminden "izahname" onay sistemine geçiliyor. "İzahname geçerlilik süresi" kavramı da ilk kez mevzuata giriyor.
Kamuyu aydınlatma belgeleri ayrı bir kavram olarak ilk kez düzenleniyor.
Mevcut yasada 250 ortak olan halka arz olunmuş sayılma kriteri 500'e çıkarılıyor. Ortakların halka açık ortaklık statüsüne kavuştuktan sonra en geç iki yıl içinde işlem görmek için borsaya başvurma zorunluluğu getiriliyor.
Kira sertifikası, varlık kiralama şirketleri kavramları ile temel esaslara yasada yer veriliyor.

Usulsüzlük yapanlara altı yıla kadar hapis
Taslağa göre örtülü kazanç aktarımı fiiline iştirak edenler üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası, 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük gibi işlemler için de üç yıla kadar hapis, yanlış-yanıltıcı bağımsız denetim, derecelendirme raporu düzenleyenler için de üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.
Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraçlarına ilişkin limit belirleme yetkisi, halka açık ortaklıklar için Kurul'a, halka açık ortaklıklar dışındakiler için ise ilgili Bakan'a veriliyor.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama