Tasarrufa Robin Hood modeli

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarrufu teşvik paketi, gelir düzeyi yüksek olan kesimlere bazı kalemlerde daha yüksek vergi öngörüyor

18 Nisan 2012

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlar Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ekonomi yönetimi ile ilgili alınan kararları açıkladı. İki bakanın verdiği bilgiye göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) bundan böyle, devlet katkı payı uygulanacak. 100 liralık vatandaş primine 25 liralık devlet katkısı ilave edilecek. ‘Melek yatırımcı’ olarak anılan bireysel katılım sermayedarları lisans almak zorunda olacak. Cep telefonu ithalatını sınırlamak için, ithal cep telefonlarından alınan 100 liralık ÖTV, yurtdışından yolcuyla birlikte getirilen cep telefonlarına da uygulanacak. Sigara vergilerinde de paket başına maktu vergi geliyor.
 Fazla tahsilat faiziyle iade edilecek
 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerden fazla ya da yersiz olarak herhangi bir verginin tahsil edilmesi halinde, bunun faiziyle geri ödeneceğini belirterek, “Vatandaştan fazla bir tahsilat yaptıysak yüzde 12’lik faiziyle birlikte iade edeceğiz” dedi.

Vergi başka semtten de ödenecek
Şimşek,  halen kamu borcu ödemesinin yalnızca ikamet edilen ilçedeki vergi dairelerine yapılabildiğini kaydederek, “Bu uygulamayı da değiştirdik. Vatandaşlar bundan sonra herhangi bir vergi dairesine vergi ödemesini yapabilecek” diye konuştu

Hurdaya ayrılan araca büyük teşvik
Şimşek, yaşlı araçların hurdaya ayrılmasını da teşvik edeceklerini belirterek, “20 yaş ve üzeri taşıtların hurdaya ayrılması halinde, taşıt sahipleri adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçeceğiz ve taşıtın tescil kaydının silinmesi uygulamasını getireceğiz” diye konuştu.

Sigaraya paket başına vergi geliyor
Tütün ve tütün mamulleri için asgari bir maktu vergi  ve paket satış fiyatı üzerinden yüzde 65 nispi verginin sözkonusu olduğunu kaydeden Şimşek, “Şimdi bu vergilere ilave olarak, paket başına maktu vergi uygulaması öngören yeni bir modele geçiyoruz. Herhangi bir vergi artışı söz konusu değil. Biz sadece Bakanlar Kurulu’na yetki alıyoruz” dedi.

Kira sertifikası sistemi kuruluyor
 Maliye Bakanı Ali Babacan, kira sertifikası yatırımında da adım attıklarını belirterek, “Sertifikalar Hazine tarafından ihraç edilecek. İMKB’de hergün işlem görecek. Kira sertifikasında herhangi bir gelirin olması gerekmiyor. Önemli olan devletin yatırım yaptığı, devletin elinde bir varlık oluşu. Herhangi bir varlık üzerine kira sertifikası mümkün” dedi.

Portföy şirketlerine vergi muafiyeti
 Uluslararası fonların Türkiye’den yönetilmelerinin önündeki vergisel engelleri kaldırdıklarını söyleyen Şimşek “Fon, Türkiye’de yönetilecek, yurtiçi kazançları vergilendirilecek, yurt dışından elde edilen kazançlar, vergiye tabi tutulmayacak” diye konuştu.
 Babacan da, “Bu iş zaten oluyor. Türkiye dışında bu işi yaptıkları zaman zaten bir vergi alabildiğimiz yok. Gelsinler Türkiye’de yapsınlar, biz de vergi almayalım. Portföy yöneticilerine Avrupa’da çok ciddi vergiler gelmeye başladı. Bizim (vergi almıyoruz) dememiz ilave bir teşvik olacaktır” dedi.

Melek yatırımcıya büyük muafiyet
 * Yurtdışından hasta ve öğrenci getiren kurumlar teşvik edilecek.
 * Bireysel katılım yatırımcısı sermayenin yüzde 75’ni gelir vergisi matrahından indirebilecek.
 * Herkes ‘melek yatırımcıyım, bireysel katılım yatırımcısıyım’ diyemeyecek. Lisans gerekecek.
 * Bireysel katılım yatırımcısının devlet desteği alabilmesi için 2 yıl ortak olarak kalması gerekecek.
 * Geleneksel, kültürel ve sanatsal ve kaybolmaya yüz tutan meslekler vergiden muaf olacak.
 * Basit usul mükellef olma şartını kaybedenlerin, tekrar basit usule dönmelerine imkan verilecek.
 * Esnaf muafiyeti kapsamını genişletilecek.
 


Yıllık 88 bin liradan fazla geliri olana kirada vergi istisnası yok
 Kira gelirinin bir kısmının vergiden istisna edildiğini anlatan Şimşek, “Geçen yıl kira geliri 2 bin 800 liranın altındaysa istisna sözkonusuydu. Bu yıl istisna 3 bin liraya çıkacak. Kazanç toplamı 88 bin lirayı aşıyorsa, istisna kalkıyor. Yani zengine bu istisnayı tanımayacağız. Kazanç ve iratlarının toplamı 88 bin lirayı aşanlar, beyanname verirken, 3 bin liralık bir istisnayı kullanamayacak” dedi.
 
Yurtdışından yolcuyla gelen cep telefonuna 100 TL harç
 Türkiye’ye yılda 15 milyon cep telefonunun ithal edildiğini, 1 milyon cep telefonunun da yurtdışından gelen yolcularla birlikte getirildiğini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İthal edilen cep telefonlarından, telefon başına aldığımız 100 liralık ÖTV, yurtdışından yolcuyla birlikte getirilen cep telefonlarına da uygulanacak, yani bir harç alınacak” diye konuştu. Maliye bu yolla yılda 100 milyon TL ÖTV geliri elde etmeyi hedefliyor.
 
Lüks konutun vergisi artıyor
 Mehmet Şimşek, rantı yüksek yerlerdeki konutlarda KDV oranının farklılaştırmasına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, “Sadece metrekareye bakmayacağız. Onun yerine Bakanlar Kurulu, bu oran uygulamalarını konutun değerine göre belirleyebilecek. Vergide adaleti sağlamaya yönelik, zenginden daha çok, fakirden daha az vergi almaya yönelik bir düzenleme söz konusu” dedi.
Şimşek, “Etiler’de 50 metrekarelik bir daire, 1 milyon dolara satılabilir. Öte yandan 250 metrekarelik bir daire Tatvan’da belki 100 bin liradır. Şimdi 250 metrekarelik 100 bin lira olan Tatvan’daki yerden biz yüzde 18 KDV alıyoruz. Etiler’deki 1 milyon dolara satılan daire sırf metrekaresi ufak olduğu için yüzde 1 alacağız, yüzde 17 de KDV iadesi yapacağız” diye konuştu.
 
Vadeli mevduata kademeli stopaj
 Mevduattaki stopaj oranının vadeye göre farklılaştırılması hususunda Bakanlar Kurulu’ndan bir yetki alacaklarını dile getiren Babacan, “Banka mevduatında tek stopaj söz konusu. Kısa vadeli mevduattan yüksek stopaj, uzun vadeliden daha düşük stopaj alabileceğiz” diye konuştu. Babacan, hisse senedinden oluşmuş portföylerde stopaj uygulamasıyla ilgili olarak, “Portföyün yüzde 75’inden fazlası hisse senediyse o portföylerden artık stopaj almayacağız” dedi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama