Artık bu getiriye bahane yok!

BES'te fon yöneticileri sınıfta kaldı

21 Nisan 2012

BES’te değişim rüzgârı eserken, emeklilik fonlarının 8 yıllık reel getirilerine bakıldığında fon yöneticileri adeta sınıfta kaldı. 8 ana fon grubundan 4’ü yatırımcısını kaybettirirken, en fazla % 50.7 ile hisse fonu kazandırdı. Ancak aynı dönemde İMKB % 116 getirdi

Yurtiçi tasarrufları artırmak için harekete geçen ekonomi yönetimi bu alanda en önemli adımı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) attı. Yenilikler neredeyse tüm emeklilik şirketi yöneticileri tarafından alkışlandı hatta birçoğu 'daha iyisi olamazdı' yorumları yaptı. Ancak emeklilik fonlarının getirilerine bakıldığında BES’in cazibesinin artması için fon yöneticilerinin de artık harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü fonların getirileri incelendiğinde pek de parlak bir tablo ortaya çıkmıyor.

DİĞER YATIRIM ARAÇLARI FONLARI NEREDEYSE 3'E KATLADI
BES’in başladığı 2003 ile 2011 sonu itibarıyla 8 ana emeklilik fon grubunun enflasyondan arındırılmış getirilerine bakıldığında, 4 fon yatırımcısına kazandırırken, 4’ü kaybettirmiş. Aradan geçen 8 yılda reel olarak yatırımcısına en fazla getiren emeklilik fonu yüzde 50.4 ile hisse fonu olmuş. Ancak aynı dönemde İMKB 100 Endeksi'nin reel getirisi yüzde 116.6 yani hisse fonunun iki katından fazla olmuş. Her ne kadar İMKB 100 Endeksi'ne fiili yatırım yapılmak istenmesi durumunda ödenecek aracılık komisyonları bu farkı biraz azaltacak olsa da, hisse fonu getirisi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki farkın bu kadar açık olması oldukça düşündürücü.

MİLYONLAR EMEKLİLİK GÜNÜNDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMASIN
Yine aynı dönemde, TL cinsi Kamu İç Borçlanma Fonu yüzde 47.6 getiri sağlayarak en fazla kazandıran ikinci fon olmuş. Ancak aynı dönemde Hazine bonosunun reel getirisi yüzde 102 ile BES fonunun getirisinin iki katından daha fazla. Yukarıdaki tabloda emeklilik fonları ile diğer yatırım araçlarının getirileri karşılaştırıldığında BES fonlarının getiri anlamında hiçbir cazibesi olmadığı ve fon yöneticilerinin sınıfta kaldığı aşikâr. Yeni dönemde umut edelim ki, fonların yatırım alanlarının artması ile birlikte getirileri de artar. Aksi halde BES'te yapılan köklü değişikliklere ve kampanyalara karşın 'emeklilik günü' gelip çattığında milyonlarca insan ellerine geçen birikimleri görüp hayal kırıklığı yaşayabilir.

CUMHURİYET KAZANDIRDI
Son 8 yılda yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 124 reel getiri ile Cumhuriyet altını oldu.

KATILIMIN ARTMASI İÇİN FON İŞLETİM ÜCRETLERİ DÜŞMELİ
BES fonlarının getirilerinin parlak olmamasının altında, fonların iyi yönetilememesinin yanı sıra bireysel emeklilik şirketlerinin katılımcılardan aldığı yüksek fon işletim ücretleri, katkı paylarının da etkisi var. Öyle ki, BES sistemine grup olarak değil de bireysel olarak giren bir katılımcıdan yakın zamana kadar yüzde 8'e varan fon işletim ücreti alan şirketler bulunuyordu. Sistemde hâlâ katılımcı grup olarak değil de tek başına yer alıyorsa yüksek fon işletim ücreti ödüyor. Grup katılımcılarında ise bu ücret yüzde 1 ile yüzde 2.5 arasında değişiyor. Enflasyonun bu kadar düşük olduğu ortamda bu oranların bile çok yüksek olduğu belirtiliyor. BES'te katılımcı sayısının artması için hem yönetim ücretlerinin daha da düşmesi hem de getirilerin hatırı sayılır düzeyde artması gerekiyor.

KALMAK ZORUNDA MIYIM?
BES'te yeni sistem açıklanırken, Habertürk'ü arayan birçok BES katılımcısından yeni sisteme yoğun itiraz var. Verdikleri 100 TL'nin 25 TL'sinin ay sonunda geri alacakları vaadiyle BES'e girdiklerini ve sözleşmelerinin bu yönde olduğunu belirten birçok BES katılımcısı, yeni sisteme zorla geçmek istemiyor. Sistem tamamen değişeceği için, eski katılımcıların ya sistemden cezasız çıkmasına izin verilmesi ya da eski sistemde devam etmelerine izin verilmesi isteniyor.

GAZETE HABERTÜRK / Sefer YÜKSEL

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama