Bireysel emeklilikten erken ayrılan vergi kesintisini de alacak

Bireysel emekliliğin sayıları yüz binleri bulan vergi mağdurlarına Meclis’ten müjde gibi bir karar çıktı. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların ana paralarından yapılan vergi kesintisine son veriliyor. Sistemden daha önce çıkanlardan yapılan kesintiler de başvuruları halinde kendilerine iade edilecek.

27 Mayıs 2012

Anapara kesintisine son
TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, bireysel emeklilik yasa tasarısıyla ilgili çalışmasını tamamladı. Ak Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demöröz başkanlığındaki alt komisyon tasarıda önemli bir değişikliğe imza atarak, bireysel emeklilikten ayrılanların sistemdeki birikimlerinin nemalarıyla birlikte ana paralarından da vergi kesintisine gidilmesi uygulamasına son verdi.

Kesilenler de iade edilecek
Bireysel emeklilik sisteminden daha önce ayrılanlardan yapılan kesintiler de bir yıl içinde başvurmaları halinde kendilerine iade edilecek. Plan ve Bütçe Üst komisyonunda bu sürenin iki yıla çıkarılabileceği belirtilirken, ana paradan yapılan vergi kesintisinin iadesi için açılan davadan vazgeçme koşulu da getirildi. Maliye Bakanlığı’nın bu kapsamda 280 milyon lira tutarında bir kesintiyi iade etmek zorunda kalacağı hesaplanırken, bireysel emeklilik birikiminin nemasından kesintiye ise devam edilecek.

Adaletli bir yapı değildi
Alt Komisyon Başkanı Demiröz, Hürriyet’e, nema gibi ana paradan da vergi kesintisinden, adaletli olmadığı için vazgeçildiğini söyledi. Tasarıda yaptıkları bu değişikliği Maliye’nin de olumlu görüşü doğrultusunda yaptıklarını belirten Demiröz, şöyle dedi: “Öngörülen süreden önce sistemden ayrılanların nemalarının yanı sıra ana paralarından da vergi kesiliyordu. Ana paradan yapılan bu kesinti dava konusu oldu. Bu konuda açılmış çok sayıda dava var. Dava açıp bu kesintilerini alanlar olduğu gibi halen davaları devam edenler de bulunuyor. Yargı kararları da ana paradan vergi kesintisinin iadesi yönünde olduğu için bundan sonra hem kamuoyunun bu konuda boşuna oyalanmaması hem de yargının boşuna meşgul edilmemesi için tasarıda bu yönde değişikliğe gittik. Çünkü bu konuda açılan davaların sayısı dikkate alındığında belki de, Maliye açısından sadece bu davaların takibi için harcanacak para bile vergi iadesi olarak ödenecek rakamdan fazla tutabilir.”
 
10 puanlık vergi muafiyeti jesti
TASARIYA eklenen geçici maddede, ana para kesintilerine ilişkin iadelerin 7 Ekim 2001’den sonraki poliçileri kapsayacağı belirtildi. Tasarıda yapılan bir başka değişiklikle de, çalışanların kendileri ya da çocukları için ödediği hayat sigortası poliçesi primlerinin yüzde 40’ı için öngörülen vergi muafiyeti oranı yüzde 50’ye yükseltildi. Böylece çalışanlar için 10 puanlık bir vergi muafiyeti ajantajı da sağlanmış oldu.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama