Tasarruf alışkanlığı BES'le artacak

07 Haziran 2012
Finans Emeklilik Genel Müdürü Ajlan Sözütek, "Hazine Müsteşarlığı' nca açıklanmış olan devlet katkısı uygulaması bu anlamda BES kapsamında yapılacak olumlu bir düzenlemedir. Mevcut uygulamalar çerçevesinde, katılımcılar açısından temel teşvik unsuru vergi avantajıydı. Hazine Müsteşarlığı' nın açıkladığı "Devlet Katkısına Geçiş" kapsamında en önemli hususlardan biri, vergi mükellefi olsun olmasın tüm katılımcıların bu yeni teşvik uygulamasından faydalanabilecek olmasıdır. Açıklamalara göre, katkı payı ödemeleri artık vergi matrahından indirilmeyecek, bunun yerine her katılımcının ödediği katkı payının %25'i oranında devlet katkısı, devlet tarafından belirlenecek bir kamu kurumu tarafından, ilgili katılımcının emeklilik sözleşmesinin bulunduğu emeklilik şirketindeki "Devlet Katkısı" alt hesabına yatırılacaktır" dedi. Bir diğer önemli hususun, BES birikimlerinin geri ödemesi aşamasındaki vergi uygulaması olduğunu vurgulayan Sözütek, "Mevcut uygulamada BES' ten emekli olmaya hak kazanan bir katılımcının birikimlerinin geri ödenmesi esnasında, anapara ve getirilerinden oluşan toplam birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi uygulanmakta idi. Yapılan açıklamalar, yeni düzenlemelerle birlikte sadece getiri üzerinden bir stopaj uygulaması olacağı şeklindedir. Bugüne kadar yapılmış olan benzer düzenlemelerde olduğu gibi, burada da temel gayenin halkımıza uzun vadeli tasarruf etme alışkanlığı kazandırmak olduğu kanaatindeyim" dedi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama