Bankaların karlılığı azaldı

Türk bankacılık sektöründeki güçlü rekabet nedeniyle faiz marjı düşmeye devam ederken, kar hacmindeki büyüme yavaşladı

02 Aralık 2010

Türkiye Bankaları Birliği'nin (TBB) Türkiye Bankacılık Sistemi Eylül 2010 Raporu yayımlandı. Mevduat, Kalkınma ve Yatırım Bankalarını kapsayan, Eylül 2010 itibariyle bankacılık sistemindeki gelişmelere yer verilen rapora göre; yılın ilk dokuz ayında bankacılık sektörünün faiz gelirleri 56.1 milyar TL, faiz giderleri 27.5 milyar TL oldu. Net faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azalarak 28.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Kar hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 16.3 milyar TL'ye yükseldi. Yıllık bazda net kar marjı daralmaya devam etti.

Öte yandan, şube ve personel sayısındaki artış türev finansal işlemlerin net zarar bakiyesi vermesine rağmen, diğer faaliyet gelirlerindeki artışın etkisiyle faiz dışındaki gelir gider dengesi negatif bakiyesi azaldı. Yıllık bazda özkaynak karlılığı yüzde 15'ten yüzde 13.4'e, yıllık bazda aktif karlılığı ise yüzde 2'den yüzde 1.8'e geriledi. Böylece yıllık bazda karlılık gerilemeye devam etti.

Toplam aktifler, kredi artışına paralel büyüdü

2010 yılının ilk dokuz ayında, toplam aktifler kredi artışı paralelinde büyüdü. Bilanço toplamı, Eylül 2010 itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 886 milyar TL (614 milyar dolar) oldu. Toplam aktiflerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının Eylül 2010 itibariyle yüzde 84 düzeyinde gerçekleştiği tahmin edildi.

Eylül 2009'a göre, toplam aktifler mevduat bankalarında yüzde 16, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 10 oranında arttı. Toplam kredilerin yüzde 1.5'i (6.9 milyar TL) ve toplam mevduatın yüzde 3.5'i (20.1 milyar TL) bankaların dahil oldukları risk grubuna ait. Bankaların dahil oldukları risk grubuna ait net riskleri negatif (-13,2 milyar TL) oldu.

Ocak-Eylül döneminde kamu bankalarının toplam krediler içindeki payı 1 puan artarken, yabancı bankaların payı ise 1 puan azaldı. Özel bankaların payı değişmedi.

Bireysel kredilerdeki yıllık büyüme yüzde 27

Kredilerin toplam aktiflere oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 puan artarak yüzde 52 oldu. Mevduatın krediye dönüşme oranı, Eylül 2009'a göre 5 puan artarak yüzde 81'e yükseldi. Eylül 2010 itibariyle, bu oran kamu bankalarında yüzde 61, özel bankalarda yüzde 84 ve yabancı sermayeli bankalarda yüzde 105 oldu. Bireysel krediler Eylül 2010 itibariyle, yıllık bazda yüzde 27 büyüdü. Bireysel kredilerdeki hızlı büyümede, konut ve ihtiyaç kredilerindeki artış etkili oldu. Konut kredilerinin toplam kredi stoku içindeki payı yüzde 11, ihtiyaç kredilerinin ise yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Takipteki krediler azaldı

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4,3'e geriledi. 2010 yılının ikinci çeyreğinde takipteki krediler ekonomik faaliyetin canlanması paralelinde, nominal olarak da geriledi. Özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı yükseldi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama