KOBİ’lere ‘şeker gibi’ faiz

03 Aralık 2010
Hükümet KOBİ’lere “şeker” dağıtıyor. Bu şeker ”faiz  şekeri”. Bankaların KOBİ’lere verecekleri kredinin faizinin 2/3’ü bütçeden karşılanacak. KOBİ’ler kredi faizinin sadece 1/3’ünü ödeyecek.
KOBİ tanımı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kullanılıyor. Bu tanım 1 ila 250 işçi çalıştıran yıllık bilançosı 1 TL ila 5 Milyon TL arasında olan işletmeleri kapsıyor.
Basit anlatımla 250’den az işçi çalıştıran bütün işletmeler KOBİ sayılıyor. Bu nedenle de Türkiye’de çok hem de pek çok KOBİ var. Sadece bankalardan kredi kullanacak büyüklüğe ulaşmış 1 milyon 300 bin işletme (KOBİ) var.
(1) 10 kişiden az çalışanı olan mali bilançosu 1 milyon TL´yi aşmayan işletmeler ‘mikro işletme’,(2) 50 kişiden az çalışanı olan bilançosu 5 milyon TL’yi aşmayan işletmeler küçük işletme, (3) 250 kişiden az çalışanı olan bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler de ‘orta büyüklükteki işletme’ olarak adlandırılıyor.
KOBİ’lerin istihdamdaki payı yüzde 69, yaratılan katma değerdeki payı yüzde 34’tür. Büyük işletmelerin istihdamdaki payları yüzde 31, katma değerdeki payları yüzde 66’dır.

KOBİ kredileri % 30 arttı
Şimdilerde toplam banka kredileri 500 milyar TL’ye yaklaştı. Toplam kredilerin yaklaşık beşte biri KOBİ’lerin kullandığı kredilerden oluşuyor.
Eylül ayında KOBİ kredileri
108 milyar TL’ye ulaştı.
Sadece bu yılın başından eylül ayına kadar 9 ayda bankaların KOBİ’lere verdikleri krediler yüzde 30
oranında arttı.
Ekonomi aynı dönemde bu ölçüde büyümediğine göre, KOBİ’ler “cömertçe kredilendirilmiş” demektir. KOBİ’ler cömertçe kredilendiriliyor çünkü bankalar KOBİ’leri kredilendirmek için büyük bir rekabet içinde.
Bankalar Anadolu’daki KOBİ’lerin üretim güçlerini artırmak için özel programlar uyguluyorlar. Bu tür özel programlar sayesinde KOBİ’leri kredilemede öne geçen Garanti Bankası’nın Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere 500 bin KOBİ’ye hizmet verdiklerini söylüyor.
Bu rakamlar bilinmediğinden banka sisteminin KOBİ’lere yeterli ilgi göstermediği söylenir.
Bankaların KOBİ kredilerinde faizler değişiktir. Faiz ve üzerine binen yüklerle KOBİ kredilerinin maliyeti yüzde 15’ler dolayındadır.

Yüzde 5 maliyet ile kredi
Ama şimdi hükümetin özel bir programı ile KOBİ’ler bu maliyetin 1/3’ünü ödeyerek yüzde 5 dolayında maliyet ile kredi kullanma şansını
elde ettiler.
Hükümet şimdilik 3 milyar TL’lik bir limit içinde, KOBİ’lerin faiz yüklerinin 2/3’ünün bütçeden karşılanmasını öngören bir düzenleme yaptı. 3 Milyar TL’nin yarısı KOBİ’lere, gelişme yarısı da ihracat kredisi olarak veriliyor. KOBİ’ler kredileri bankalar aracılığı ile kullanacak. Kredi talebini KOSGEB onaylayınca, banka faizin 2/3’ünü KOSGEP (Bütçeden) tahsil edecek. Sadece 1/3’ünü KOBİ’den isteyecek. KOBİ’lerin büyüklüğüne göre KOBİ başı 30-50-80 milyon TL işletme, 200 bin dolar ihracat kredisi veriliyor. Bu kredilerin bir özelliği de 6 ay ödemesiz devre ile kullandırılmaları.
Milliyet Ekonomi’de dün yayımlanan Murat Sabuncu’nun yazısından öğrendiğimize göre kredi dağıtımında öne çıkmak için bankalar yarışmış. Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın açıklamasına göre tüm başvuruların yüzde 53.7’sini Garanti Bankası karşılamış. Başvuruların kalan yüzde 46.3’lük bölümü 17 bankaya gitmiş.
KOBİ’ler üretim ve istihdam bakımından önemli ama oy bakımından da önemli. Seçim öncesi iktidarın KOBİ’lere desteğinin devam etmesi
3 milyar TL’lik pakete ek olarak yeni paketlerin de açıklanması bekleniyor.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama