TOKİ, Kütahya'da 448 konutu satışa çıkartıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının yürüttüğü 'alt gelir grubu konut projeleri' kapsamında, 448 konutluk Kütahya merkez 'alt gelir grubu konut projesi' başvurularının, 17 Şubat -4 Mart 2011 tarihleri arasında Kütahya Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde kabul edileceği bildirildi.

07 Şubat 2011
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yoksul kesimi ilgilendiren kuralı satış kampanyasını başlattığı belirtildi.

Açıklama şöyle denildi: "Taksitleri teslimden sonra başlayacak konutlardan almak isteyenler, 17 Şubat- 4 Mart 2011 tarihleri arasında Kütahya Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvuracaklar. Başvuru sahiplerinde, T.C. vatandaşı olması, Kütahya il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekmektedir.Başvuru sahipleri, Kütahya Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin ederek, Formu 2 nüsha halinde doldurarak ve diğer belgelerle birlikte 17 Şubat - 04 Mart 2011 tarihleri arasında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Valilik tarafından kategorisine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshada başvuru sahibine geri verilecek, kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacak olup başvurular şahsen yapılacaktır."

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama