Geleceğin konutları kurultayda konuşulacak

TOKİ, ülkenin gelecekteki konut stratejileri ile ilgili yeni hedeflerini, uluslararası düzeyde değerlendirmek amacıyla 4-5 Mart 2011'de İstanbul'da Konut Kurultayı düzenleyecek.

24 Şubat 2011
TOKİ, ülkenin gelecekteki konut stratejileri ile ilgili yeni hedeflerini, uluslararası düzeyde değerlendirmek amacıyla 4-5 Mart 2011'de İstanbul'da Konut Kurultayı düzenleyecek.

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'de güvenli, çağdaş, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmiş yaşam alanlarını yaratmanın bir zaruret halini aldığını belirterek, ''Söz konusu geleceğin şehirlerini yaratmak, ancak kentsel dönüşümle mümkün olacaktır'' dedi.

 Bayraktar, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 500 bin konut üretimi hedefini yakaladığı 2011 başı itibariyle, ülkenin gelecekteki konut stratejileri ile ilgili yeni hedeflerini, konut ve kentleşmeye ilişkin öncelikleri ve bunların başında gelen kentsel dönüşümü uluslararası düzeyde değerlendirmek amacıyla 4-5 Mart 2011'de İstanbul'da Konut Kurultayı düzenleneceğini bildirdi.

Kurultayın ana temasının ''Konutta Yeni Yaklaşımlar, Stratejiler, Eylemler ve Kentsel Dönüşüm; Doğal Afetlere Hazırlıklı Bir Türkiye İçin Kentsel Dönüşüm Seferberliği'' olarak belirlendiğini dile getiren Bayraktar, şöyle dedi:

''Bugün dünya nüfusunun neredeyse yarısı günde 2 doların altında bir gelirle yaşıyor. Bu yoksul kitleler iş ve aş için göç ettikleri kentlerde en riskli, kirli, çarpık yapılaşmalarda barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. BM raporları, sadece on yıllar içinde dünya yoksulluk merkezlerinin büyük kentler olacağı öngörüsünde bulunuyor. Benzer şekilde Türkiye'de de gecekondu ve kaçak yapılaşma yoksulluğu besleyen bir yapı oluşturuyor. Ancak ekonomik açıdan gelişen Türkiye'de, halkımız geleceğin şehirlerinde daha güvenli, daha mutlu, daha huzurlu, daha modern ortamlarda yaşamayı hak ediyor.

Bu inançla TOKİ olarak yoksul vatandaşlarımızın konut sorunu ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmeyi kendimize görev biliyoruz. Sosyal konut üretimi yoksullukla mücadelede önemli bir çözüm aracıdır; biz en azından bu kitlelerin en temel insan hakkı olan sağlıklı barınma hakkını yaygın biçimde karşılamayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelinde 500 bin konuta ulaştık.''

Acil konut ihtiyacının yüzde 5 ila 10 kadarını üreten TOKİ'nin, 2003 yılından bugüne alt ve orta gelir gruplarının ihtiyacı olan sosyal konutlar, uydu kentler, afet konutları ve göçmen konutları; tarım-köy uygulamaları, kamusal uygulamalar ve altyapılı arsaların üretimini gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük gecekondu dönüşümü ve kentsel yenileme uygulamasını hayata geçirerek Türkiye genelinde 248 projeyi yürüttüğünü ifade etti.

Bayraktar, gelişen Türkiye'nin çok daha iyisini hak ettiğine inandıklarının altını çizerek, ''Hem bölgesel anlamda hem de ekonomik açıdan gelişen Türkiye'de güvenli, çağdaş, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmiş yaşam alanlarını yaratmak bir zaruret halini almıştır ki söz konusu geleceğin şehirlerini yaratmak, ancak kentsel dönüşümle mümkün olacaktır'' dedi.

Kentsel dönüşüm projelerini, Türkiye'nin sosyal atılım sağlamasının önemli yollarından biri olarak gördüklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin şehirlerini salaş yapılardan ve plan dışı kaçak yapılardan arındırmadıkça bir deprem kuşağında olan ülkemizde deprem fay hattı üzerinde bulunan binaları depreme karşı güvenli hale getirmedikçe gelişmiş bir ülke olamayacağımız bir gerçektir. Deprem dönüşümlerinde sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli ve etkili aracı kentsel dönüşümleri yaygınlaştırarak gerçekleştirmektir.''

Kentsel dönüşümün çağdaş ve modern şehirler yaratmanın ötesinde kentsel standartları ve iş potansiyelini artırarak ekonomiyi canlandırdığını, işsizliği, kentsel yoksulluğu azalttığını bildiren Bayraktar, kentsel dönüşümün doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağladığını, kaynak israfını engellediğini, gecekondu bölgelerindeki illegal oluşumların önünü keseceğini, vatandaşın devlete olan aidiyet duygusunu artıracağını, şehirleri güzelleştireceğini ve böylece toplumun huzur ve mutluluğunu yükselteceğini ifade etti.

''KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TÜM AKTÖRLERİ BİRARAYA GELECEK''

Bayraktar, Konut Kurultayı'nda kentsel dönüşümün tüm aktörlerini biraraya getireceklerini belirterek, mimarlık, mühendislik, kültür, yerel yönetim, sanat, şehircilik, inşaat, çevre, eko sistem, jeoloji gibi farklı, ama birbirini tamamlayan disiplinleri temsil eden dünya çapında uzmanların bilgilerini, görüşlerini ve yorumlarını etkinlikte paylaşacağını söyledi.

ABD, Meksika, Güney Kore, İngiltere, Japonya gibi ülkelerden gelecek katılımcıların tecrübelerini aktaracağını anlatan Bayraktar, ağırlayacakları konuklar arasında BM Habitat İnsan Yerleşimleri Merkezi Başkanı Joan Clos, Columbia Üniversitesinden Global Düşünce Komitesinin eş başkanı, ünlü sosyolog ve global şehir kavramını yaratan Saskia Sassen, Tokyo Valisi Shintaro Ishihara, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Global Konut Finansmanı Müdürü Douglas Grayson, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Odası Başkanı Ismael Fernandez, BM Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Program Direktörü Katalin Zaim ve Emre Arolat gibi dünyaca ünlü mimarların bulunduğunu bildirdi.

Erdoğan Bayraktar, kurultayda doğal afetlerin tehdidi altında yaşayan kentlerdeki konutları dönüştürmek ve iyileştirmek konusunda uygulanabilir ve hızlı çözüm önerilerinin ele alınacağını, depreme karşı dönüşümde toplu yenileme çerçevesinde sürdürülebilir konut edinimi üzerine sektörel işbirlikleri, yeni aktörler ve yeni roller konularının masaya yatırılacağını, kentsel dönüşüm model arayışlarında uluslararası deneyimlerin paylaşılacağını ve bu projelerin finansman olanakları üzerinde durulacağını söyledi.

''SONUÇLAR DÖNÜŞÜM ACİL EYLEM PLANI HALİNE GETİRİLECEK''

Kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümünün büyük bir proje olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:


''Kurumların tek başına altından kalkabileceği bir iş değildir. Bu süreçte tüm aktörlerin desteği alınmalı; her kesimden temsilciler biraraya gelerek çözüm üretilmelidir. Kentsel dönüşümde devlet-vatandaş bütünleşmesi sağlanmalı; yasal düzenlemeler yapılmalı ve koordinatör kurum belirlenmelidir. Kısaca bu iş bir devlet politikası haline gelmelidir. Çünkü Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Türkiye onurlu bir gelişme yaşıyor. TOKİ olarak biz de modern, çağdaş, bilimsel dünyayla bütünleşmenin gereği olarak, kentsel dönüşümle bu sürece katkı sağlamamızın gerektiğine inanıyoruz.''

Bayraktar, kurultay sonrasında, 11 oturumun sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını, bu sonuçları Dönüşüm Acil Eylem Planı haline getirerek takip edeceklerini bildirdi.

Soruları da yanıtlayan Bayraktar, bugüne kadar 148 bin konut projelendirdiklerini, 50 bin konuta başladıklarını ve yaklaşık 30 binini tamamladıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları için bir model belirleyip belirlemediklerine yönelik soru üzerine de kentsel dönüşümde özellikle üzerinde durduklarının gecekondu bölgelerinin, kaçak, salaş, depreme dayanıksız yapıların dönüştürülmesi olduğunu, Türkiye'nin en önemli meselesinin bu olduğunu kaydetti.

Güney Kore ve İspanya'nın Türkiye'den bu konuda iki adım önde olduğunu, kişi başına gelir seviyesini 15 bin doların üzerine çıkardıktan sonra kentsel dönüşümde başarılı olabildiklerini anlatan Bayraktar, ''Bize benzeyen iki örnek Meksika ve Brezilya'dır. Brezilya kentsel dönüşüme 250 milyar dolar para ayırmıştır. Biz Meksika ve Brezilya'dan daha başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz'' dedi.

''KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞ KARŞISINDA DEVLETİ GÖRMELİ''

Türkiye'nin 16 büyük şehrinde, 248 noktada kentsel dönüşüm yaptıklarını, bazı yerlerde çok başarılı olduklarını, ama bazı yerlerde de aşırı rant beklentisi bulunduğunu dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

''Paylaşmak istediğim en önemli sorun, kentsel dönüşüm, devlet eksenli bir politikayla yürütülmelidir ve ilgili tüm aktörlerin desteğini gerektiren bir organizasyondur. Kesinlikle özel mülkiyete konu edilmemelidir. Yapım aşamasında ancak özel sektör devreye sokulmalıdır. Anlaşma aşamasında vatandaş karşısında devleti görmek ve devletten garanti almak ister. Biz hassasiyetle ifade ediyoruz, kentsel dönüşümlerde devlet vatandaşın yanındadır, vatandaş için en iyi ne ise onu yapmaya çalışmaktadır. İyi niyetli vatandaşlardan toplumun her kesiminden yardım beklemekteyiz.''

Bayraktar, Türkiye'nin konutta iyi bir boyut yakaladığını, TOKİ'nin Başbakanlığa bağlı olarak çok iyi bir yürütme yakaladığını ve kentleri kötü ve dayanıksız yapılardan arındırmak zorunda olduklarını, özellikle 5 büyük kentin yöneticileriyle büyük bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Bayraktar, kentsel dönüşümü yaparken demografik yapı ve sosyal yapıları da bozmamak için çalıştıklarını dile getirerek, ''Sosyal boyut en önemli boyut. bu konuda da çok başarılı, çok bilgili olduğumuzu söyleyemeyiz'' diye konuştu.

Erdoğan Bayraktar, bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan'ın çılgın projesi'' diye Karadeniz kıyısında 3,4 milyon kişinin yaşayacağı bir projenin yapıldığının kamuoyuna yansıdığını belirterek, ''Böyle bir proje var mı?'' sorusuna ''Ne diyeyim, ancak teşekkür ederiz'' yanıtını verdi.

Bir soru üzerine Bayraktar, yaptıkları konutlarda çok büyük bir kaliteyi yakaladıklarını söyleyemeyeceklerini, ancak 8 sene öncesine göre bugün kalitenin en az 3 misli arttığını ifade etti.

TOKİ ile iş yapan müteahhitlerin sayısının 800'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

''Notu çok düşük olan müteahhitleri dışlıyoruz, onlar iş alamıyorlar. 'Bu müteahhit bu işi yapamaz' deyip işi iptal ediyoruz. 2003 yılının başında 300 kadar müteahhitimiz vardı yüzde 35'i döküldü. İşini bitiremedi, iflas etti. Ama şu anda TOKİ'de iş yapan 600 kadar müteahhit var ve işini yapamayan müteahhit oranı da yüzde 6'lara, 7'lere düştü. Müteahhitlerde de çok ciddi kalite artışı oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 30 tane ülke Türkiye'deki konut üretim modelini incelemek istiyor, Türkiye'den yardım istiyor. Bu bakımdan yurt dışı çalışmalarımızı da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.''

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama