TOKİ'nin yeni hedefi 1 milyon konut

Bugüne kadar 500 bin konut üreten ve 148 gecekondu dönüşüm projesini sürdüren TOKİ, yeni hedefini dönüşüm projeleriyle 1 milyon konuta ulaşmak olarak açıkladı.

04 Mart 2011
Bugüne kadar 500 bin konut üreten ve 148 gecekondu dönüşüm projesini sürdüren TOKİ, yeni hedefini dönüşüm projeleriyle 1 milyon konuta ulaşmak olarak açıkladı.

Bugün başlayan ve açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği 2011 Konut Kurultayı'na ev sahipliği yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, gecekondulaşmanın ortadan kaldırılması ve kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili Sabah'ın sorularını yanıtladı.

TOKİ olarak yoksul vatandaşların konut sorununu çözmeyi ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmeyi kendilerine görev saydıklarını belirten TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, sosyal konut üretiminin yoksullukla mücadelede önemli bir çözüm aracı olduğunu vurguladı.

Yoksul kitlelerin en temel insan hakkı olan sağlıklı barınma hakkını yaygın biçimde karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Bugüne kadar Türkiye genelinde 500 bin konut ürettik, şimdi hedefi 1 milyona çıkarttık.

Yeni bir yaşam biçimi oluşturulmasını, yaşam standardının yükseltilmesini, aidiyet duygusunun artmasını ve sosyal gelişmeye katkı sağlamayı amaçlayan TOKİ, yaptığı çalışmalarla kayıt dışı ekonominin önlenmesini, konut satış fiyatları ve kiraların düşmesini sağlamaktadır" dedi.

248 Proje Yürütülüyor

TOKİ'nin kendi kaynağını kendi üreterek Hazine'ye yük olmadan 30 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Bayraktar, 2003 yılında başlattıkları planlı kentleşme ve konut atağı çerçevesinde cumhuriyet tarihinin gecekondu dönüşümü/kentsel yenileme uygulamasını hayata geçirerek, 248 projeyi sürdürdüklerini anlattı. Bayraktar tüm bu çalışmaları, merkezi hükümetin desteğiyle ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde vatandaşı mağdur etmeden yapmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Koordinatör kurum belirlenmeli

Bayraktar, kentsel dönüşümün kurumların tek başına altından kalkabileceği bir iş olmadığını belirterek, "Bu süreçte tüm aktörlerin desteği alınmalı, her kesimden temsilciler bir araya gelerek çözüm üretilmelidir. Kentsel dönüşümde devlet-vatandaş bütünleşmesi sağlanmalı, yasal düzenlemeler yapılmalı ve koordinatör kurum belirlenmelidir" diye konuştu.

Dünyadan örnekler

Çağdaş kentleşme anlayışıyla gelişen, ekonomik ve sosyal açıdan modern, doğal afetlere hazır bir Türkiye hedefiyle 2011 Konut Kurultayı'nda kentsel dönüşümün tüm aktörlerini bir araya getirdiklerini anlatan Bayraktar, "Mimarlık, mühendislik, kültür, yerel yönetim, sanat, şehircilik, inşaat, çevre, eko sistem, jeoloji gibi farklı ama birbirini tamamlayan disiplinleri temsil eden dünya çapında uzmanlar bilgilerini, görüşlerini ve yorumlarını 2011 Konut Kurultayı'nda paylaşacaklar. ABD, Meksika, Güney Kore, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerden gelecek katılımcılar iki gün boyunca tecrübelerini bizimle paylaşacaklar" dedi.

'Devlet eksenli olmalı'

Belediyelerin kentsel dönüşümün merkezinde olması gerektiğini belirten Bayraktar, ancak belediyelerin maddi yetersizlikleri ve siyasi etki altında kalmalarından dolayı zorlandıklarını ifade etti. Kentsel dönüşümün devlet eksenli sosyal bir proje olarak sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, finansman sorununun sağlıklı çözümü için de bu sürecin devletin planlaması ve kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve vatandaşın ikna edilmesinde devletin birincil rol oynamasının, özel sektörün ise işin müteahhitlik kısmını üstlenmesinin daha sağlıklı olacağını belirtti.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama