Kentsel dönüşümün pilotu TOKİ olmalı

Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kentsel dönüşümde ana rolün TOKİ'de olması gerektiğini söyledi.

04 Mart 2011
Nüfus artışı ve genç nüfusun Türkiye'deki konut talebini artırdığını belirten Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum, gecekondulaşma ve sağlıksız yapılaşmaya karşı artan konut talebine cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, araştırmaların Türkiye'de her yıl yaklaşık 600 bin yeni konut ihtiyacını ortaya koyduğuna değindi. Kentsel dönüşüm projelerinin, devlet eliyle tek bir yerden yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurum, "Bunun için de yeni hukuki ve teknik düzenlemeler yapılmalıdır.

Kentsel dönüşüm projeleri, belediyeler ile yapılacak işbirliği içerisinde yürütülmelidir. Burada en önemli husus, bunların kararlılıkla yürütülmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri için kısa vadeli finansmana ihtiyaç olduğunu ve bunun da TOKİ ve Emlak Konut gibi güçlü devlet kuruluşlarının yanı sıra özel sektördeki girişimciler tarafından karşılanabileceğini düşünüyorum" dedi.

En önemli unsur güven

Kentsel dönüşümde en önemli olgunun vatandaşın güveni olduğunu anlatan Kurum, "Zaten TOKİ 81 ilde 500 bin konut yaparak bu güveni fazlası ile sağladı. TOKİ, 81 ildeki hemen hemen bütün belediyeler ile işbirliği yaparak bu projeleri yürütüyor. Dolayısıyla TOKİ, kentsel dönüşümde pilot olmalıdır ve belediyelerle bu kapsamda projeleri yürütmelidir" diye konuştu.

Yeni planlama yapılmalı

Yüksek ölçekli planlamalar yapılması gerektiğine değinen Kurum, şehir merkezlerinde bulunan küçük parsellerin birleştirilerek en az 4 bin veya 5 bin metrekare alanlı arsalar oluşturularak, bu arsalar için de yüksek emsaller verilebileceğini ifade etti. Kurum, şehir dışında ise gerekli altyapı ve sosyal donatı alanları sağlanarak yatay yapılaşmaya hız verilmesi gerektiğini belirtti.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama