Kredi faizi çok yükselmez

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu, bankaların kaynak maliyetleri yükselse de yüksek rekabet ortamının kredi faizlerindeki artışı sınırlayacağını söyledi.

07 Mart 2011
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu, Kuzey Afrika ve Körfez bölgelerindeki rejim karşıtı ayaklanmaların, Türkiye'de inşaatın yanı sıra demir-çelik, otomotiv, tekstil gibi sektörleri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın aldığı son kararlara rağmen, yüksek rekabet oramında kredi faizlerinde yükseliş beklemediğini belirtirken, Türkiye'nin 2011'de yatırım yapılabilir ülke notunu alabileceğini kaydetti. Son dönemlerde yaşanan gelişmelerin Türkiye ve bankacılık sektörüne etkilerini DÜNYA'ya değerlendiren Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu, Mısır ve Libya gibi önemli petrol üreticilerindeki sıkıntının, emtia fiyatlarında yükselişe yol açacağını söyledi. Artışın aynı zamanda borsalarda satış yönlü etki yapacağını söyleyen Kavcıoğlu, "Küresel toparlanmanın devam ettiği, ancak halen kırılgan bir görüntünün sergilendiği dikkate alındığında, yatırımcıların risk iştahının artması ve emtiaya yönelik talebin yükselmesi beklenecektir" diye konuştu.

Türk firmaları sorunlu bölgelerde problem yaşayabilir

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün 2000 yılından bu yana sadece Libya'da 18.6 milyar dolarlık iş üstlendiğine dikkat çeken Şahap Kavcıoğlu, bölgede yağma riskine bağlı olarak bir çok yatırım ve projenin durduğunu bildirdi. Kavcıoğlu, Türk firmalarından, demir-çelik, otomotiv, tekstil, makine ve plastik gibi sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçıların alacak tahsilinde ve bankalara olan borçların ödenmesi konusunda sorun yaşamalarının beklenebileceğini söyledi.

Yatırımları ve işleri riske giren girişimcilerin bölgeden çekilmeleri sebebiyle uzun vadeli gelir akımı projeksiyonlarının sekteye uğrayabileceğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Diğer ülkelerin oyuncularının da ülkeden çekilme ihtimalleri ve kredi notlarının düşürülerek ülkede kamu kesimi finansmanında yaşanabilecek sıkıntılar da hesap edildiğinde yakın dönemde bölgenin riskliliğini koruyacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Kaynak maliyetindeki artış müşteriye birebir yansımaz

Bankacılık sisteminde kredi hacmindeki büyümeye rağmen, tasfiye olan alacakların azaldığına dikkat çeken Kavcıoğlu, bireysel kredilerdeki artışı tehlikeli görmediklerini bildirdi. KOBİ kredilerinin yüzde 50.8 artarak 125.6 milyar liraya çıkmasının büyümeye etkisinin önemli olacağını ifade eden Şahap Kavcıoğlu, KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü tasfiye olunacak alacaklar içindeki payının yüzde 30 olduğu bilgisini verdi. Bankacılık sektörünün ekonomik büyümede öncü rolünün devam edeceğini anlatan Kavcıoğlu, "2011 yılında kredi faizlerinde çok büyük oranlı artışlar olmasa da yukarı yönlü eğilim yavaşlayarakda olsa devam edecek ve kar marjları da bu doğal süreçte biraz daralacak" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın karşılık oranlarını artırmasıyla birlikte kısa vadeli mevduatın  krediye dönüşüm oranının azalacağını belirten Şahap Kavcıoğlu, "Bu da bankacılık sektöründe kaynak maliyetlerinin ciddi miktarda yükselmesine neden olabilecek" dedi.

Maliyetlerdeki artışa rağmen rekabet ortamının kredi faizlerinin aynı ölçüde yükselmesini engelleyeceğine vurgu yapan Kavcıoğlu, "Faiz indirimleriyle birlikte döviz kurlarının yükselmesi ve buna istinaden ihracatın artış göstermesi muhtemel olup, bankaların ihracata yönelik finansman unsurlarına daha fazla önem vermesi kârlılığın artırılmasında önem kazanacak. Finansal istikrar açısından ithalatın gerilemesi istenen bir sonuç gibi gözükse de, hammadde ve ara malında ithalata bağımlı olan sektörlerin ithalatının gerilemesi muhtemel" dedi. Kavcıoğlu bu durumun enflasyonist baskılar oluşturabileceğini bildirdi.

Büyüme hız kaybetsede güçlü eğilimi koruyacak

2011'de Euro bölgesi borçlanma sorunlarının ve finansal risklerinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Kavcıoğlu, Portekiz, İspanya, İtalya gibi ülkelerde krizin daha da derinleşebileceğini anlattı. Türkiye'de 2010 yılındaki yüksek büyüme hızının 2011 ve 2012'de hız kaybetse de büyüme eğiliminin güçlü kalacağını ifade eden Şahap Kavcıoğlu, "İşsizlikteki gerileme sürüyor olsa da en önemli sorunlardan biri olarak devam edeceğini, Türkiye'nin 2011 yılında yatırım yapılabilir ülke notunu alacağını, cari açığın önüne geçilmesi gereken temel problem olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama