Depreme hazırlık kredisi

İstanbul'un muhtemel bir depreme hazırlanması amacıyla oluşturulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (İSMEP) Projesi'nin finansmanı amacıyla, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 250 milyon Avro tutarındaki krediye ilişkin anlaşmanın dün imzalandığı bildirildi.

17 Eylül 2010
Ankara- Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kredinin vadesinin 5 yılı ödemesiz, toplam 15 yıl olacağı bildirildi.

Açıklamada, finanse edilen Proje kapsamında etkin bir yaklaşımla İstanbul'da olası bir depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek ve önlenebilir kayıpları engellemek amacıyla, kamu tesislerinin sismik güçlendirilme ve yeniden inşası projeleri gerçekleştirileceği kaydedildi.
Söz konusu projenin, doğal afet yaşanmadan önce önlem almak yaklaşımının dünyadaki ilk uygulamalarından biri olduğu ve diğer için de örnek teşkil ettiği de açıklamada yer aldı.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama