Enerji kredisinde limit kalksın

TBB'nin yeni Başkanı Hüseyin Aydın bankaların ekonomiyi soğutma tedbirleri konusunda hükümetle aynı görüşte olduğunu ancak, enerji ve tarım gibi cari açığı kapatan sektörlerde kredilere limit uygulanmaması gerektiğini söyledi

01 Haziran 2011
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 54'üncü Genel Kurulu'na Merkez Bankası'nın munzam karşıklara ilişkin kararları damga vurdu. TBB'nin yeni Başkanı Hüseyin Aydın "Kredi büyüme hızına ilişkin sınırlamalarda, iç üretime, döviz kazandırıcı sektörlere ve enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla verilen kredilerin hariç tutulmasını talep ediyoruz" dedi. Bu konuda ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumlarla da görüşmelerin sürdüğünü belirten Hüseyin Aydın, kredilerin niteliğine bağlı olarak düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişikliklerle uygulamada karşılaşılan sorunların bir bölümüne çözüm getirildiğini söyleyen Aydın, Risk Merkezi'nin birliğe devredilmesini öngören düzenleme yapıldığını da hatırlattı.

HAKSIZ REKABET KALKTI
Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle birliğin önerilerinin dikkate alındığını, yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle yabancı sermayeli Türk bankaları aleyhine haksız rekabete neden olan maddelerde değişiklik yapıldığını söyleyen Aydın, değişiklikler için önerilerinin ilgili kurumlara iletildiğini anlattı.

Bankaların imajında düzelme var
Hüseyin Aydın, yılın ilk çeyreğinde yapılan bir çalışmaya göre, 2007 yılına göre bankacılık sektörünün imajında önemli bir artış gözlendiğini belirterek, "Küresel krizdeki performansımız yanından paydaş memnuniyetine odaklı çalışmalarımızın buna olumlu katkısı olmuştur. Bu çerçevede, bankaların hizmetleri ve aldıkları ücretlerin müşterilere doğru ve etkin olarak bilgilendirilmesi, müşteri şikayetlerinin çözümü, bankacılık faaliyetleri hakkında kamuoyuna doğru bilgi verilmesi, finansal eğitimin ve finansal sektörüniversite ilişkisinin geliştirilmesi konularında çalışıyoruz" diye konuştu.

Aktifler 1 trilyon lirayı aştı
Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktiflerinin 2011 yılının ilk çeyreği sonunda 1 trilyon lirayı aştığının ve toplam aktiflerin GSYH'ya oranının yüzde 88'e yükseldiğinin tahmin edildiğini belirten Aydın, şu bilgileri verdi: "Kredi stokundaki yıllık reel büyüme hızı yüzde 25 düzeyindedir. Kredilerin toplam aktiflere oranı yüzde 52, GSYH'ya oranı ise yüzde 45'tir. TL kredilerin yüzde 72 pay aldığı toplam krediler hem müşteriler hem sektörler olarak geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Mart 2011 itibariyle kredilerin yüzde 66'sı ticari, yüzde 34'ü bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerinin payı yüzde 23, konut kredilerinin payı yüzde 11, tüketici kredilerinin payı ise yüzde 24'tür. Kredi riski düşmeye devam etmiştir. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı 1.8 puan azalarak 3.4'e gerilemiştir. Kredilerin mevduata oranı Mart 2011 döneminde yüzde 90 ile kriz öncesi düzeyi geçmiştir. Tersine para ikamesi sürmüş, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 70 olmuştur."

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama