Türkiye Bankalar Birliği'nden önemli KKDF açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Danıştay'ın 28 Ekim 2010 tarihinden önce kullanılan kredilerde KKDF kesintisinin yüzde 10 olarak uygulanması gerektiğini bankalara tebliğ ettiğini açıkladı. Tüketici dernekleri bankaların 28 Ekim'den önce kullanılan kredilerde de KKDF oranını yüzde 10 yerine yüzde 15 olarak uyguladığı ve fazladan yüzde 5 KKDF kesintisi tahsil ettiği konusunda uyarılarda bulunuyorlardı.

08 Temmuz 2011

TBB'den banka ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi hakkında yapılan duyuruda, banka ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde uygulanan KKDF kesintisine ilişkin uygulama esaslarının mevzuat tarafından yetkili kılınan kurumlar tarafından belirlendiği, banka ve finansman şirketlerince belirlenen esaslar uyarınca işlem yapıldığı kaydedildi.

Duyuruda, fon kesintisi konusunda, Danıştay 10. Dairesi tarafından alınan karara ilişkin olmak üzere kararın muhatabı ilgili kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, 28 Ekim 2010 tarihinden önce kullandırılan sabit oranlı TL kredilerinde KKDF kesintisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması gerektiğinin tüm bankalara bildirilmek üzere Birliğe tebliğ edildiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Diğer taraftan, değişken faizli veya dövize endeksli TL kredilerinde ise kredi kullanım tarihine bakılmaksızın, fon kesintisinin ilgili kurum tarafından belirlenen yüzde 15 oranında uygulanmasına devam edileceği de ayrıca belirtilmiş bulunmaktadır. Birliğimiz üyesi bankalarca KKDF kesinti uygulaması, 28 Ekim 2010 tarihinden önce kullandırılan krediler ile ilgili olmak üzere ilgili kurum belirlemeleri doğrultusunda olacaktır.”

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, dün yaptığı açıklamada, derneğin başvurusuyla Danıştay'ın KKDF'yi yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaran Bakanlar Kurulu Kararının geriye dönük olarak uygulanmasının yürütmesini durdurduğunu hatırlatmıştı.

Bu karara hemen hemen hiçbir banka ve finans kurumunun uymadığını belirten Çakar, Bakanlar Kurulu kararının alındığı 28 Ekim 2010 tarihinden önce alınmış ve devam eden tüketici kredilerinden fazladan haksız yere alınan yüzde 5 KKDF tahsilatının sürdürüldüğünü ve bankaların bugüne kadar olan fazla tahsilatı tüketicilere iade etmediğini ifade etmişti.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama