Merkez Bankası'ndan ezber bozan tespit

Kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik tepkiler artarken Merkez Bankası'ndan adeta ezber bozan bir tespit geldi.

03 Ağustos 2011
Merkez Bankası, bu dönemde gelecek bir kredi not artışının Türkiye'ye olan sıcak para akınını daha da hızlandıracağı, özel sektörün ve vatandaşın borcunu da yükselteceği endişesi taşıyor.

Makro göstergelerdeki iyileşmeye rağmen Türkiye'nin kredi notunu yükseltmemekte ısrar kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik tepkiler artarken Merkez Bankası'ndan adeta ezber bozan bir tespit geldi.
Merkez Bankası'na göre, Türkiye'ye sıcak para akınının devam ettiği bu dönemde kredi notumuzun yükselmesi halinde hem bankalar ve firmaların hem vatandaşın ucuz ve bol finansmana erişimi kolaylaşacak. Bunun sonucunda da özel sektörün ve vatandaşın borcu artacak, harcamalar hızlanacak. Merkez, böyle bir riskin gerçekleşmesi halinde uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin öneminin daha da artacağı uyarısında bulundu.

Not artışı iyi ama...

Merkez Bankası bu tespitini, "2011/3 Enflasyon Raporu"nda yer alan "Kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi" başlıklı araştırma notuyla kamuoyuna duyurdu. Raporda, Türkiye'nin risk priminde son yıllarda gözlenen iyileşmenin özel sektörün dış finansman imkanlarına büyük oranda yansıdığı belirtildi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi halinde düşük maliyetli ve uzun vadeli dış finansmana ulaşımı daha da kolaylaştıracağına işaret edilen raporda,  bu durumun, Türkiye ekonomisinin daha sağlıklı ve şoklara karşı daha esnek hale gelmesine katkıda sağlayacağı belirtildi. Raporda, not artışının olumsuz yönü ise şu cümlelerle anlatıldı:

Riske dikkat edelim

"Ne var ki, mevcut konjonktür göz önüne alındığında, dış finansmana erişimin daha kolay ve düşük maliyetli hale gelmesi, uzun vadede finansal sektörün, firmaların ve hane halkının bilanço yapıları üzerinde risk oluşturabilme potansiyeli taşımaktadır. Bu riskleri kontrol altında tutabilmek amacıyla, önümüzdeki dönemde makro ihtiyati tedbirlerin öneminin daha da artacağı düşünülmektedir."

Kur düşer TL değerlenir

Rapora göre Türkiye'nin kredi notunun "yatırım yapılabilir seviye"ye yükseltilmesi halinde ülkeye düşük maliyetli ve uzun vadeli dış kaynak girişi hızlanacak. Portföy yatırımları artacak. Kur düşecek, TL değer kazanacak. Borsa önce yükselecek, sonra not artışı öncesi seviyeye gelecek. Aynı şekilde risk primi de önce düşüp, sonra not artışı öncesindeki seviyeye ulaşacak. Not artışıyla birlikte özellikle özel sektörün borcunda artış olacak. Buna karşılık hem özel hem kamunun borçlanma faizi ciddi biçimde azalacak.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama