Vakıfbank karını yüzde 20 artırdı

Vakıfbank, ilk 6 ayda net karını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 artırıp 649 milyon liraya çıkardı.

11 Ağustos 2011
Toplam aktifleri yüzde 21 artışla 86,3 milyar lirayı bulan banka, KOBİ kredilerinde de yüzde 43 artış yakaladı.

Nakdi ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye aktardığı kaynakların tutarını 65,1 milyon liraya ulaşan Vakıfbank, 30 Haziran 2011 tarihli mali tablosunu açıkladı.

İlk 6 ayda uluslararası piyasalarda görülen dalgalanmalara rağmen Vakıfbank, geçen senenin aynı dönemine nispeten karını yüzde 20 oranında artırarak 649 milyon liraya yükseltti.

Bankanın toplam aktifleri 2010'un aynı dönemine nispeten yüzde 21 oranında artışla 86,3 milyar lirayı gördü. Nakdi krediler yüzde 33,8 artışla 52,8 milyar liraya dayanırken, kredilerin toplam bilançodaki payı yüzde 61'e çıktı.

Varlık satışı veya aktiften silme yapılmamasına rağmen ilk yarı performansıyla takibe dönüşüm oranı yüzde 5,6'dan yüzde 3,9'a geriledi.

Vakıfbank'ın ilk yarıda bireysel krediler toplamı da 19,1 milyar lira oldu. Banka, taksitli ihtiyaç kredilerinde yüzde 11,6'ya, konut kredilerinde de yüzde 11,3 seviyelerine geldi.

KOBİ kredileri 2011'in ilk 6 ayında yüzde 32, geçen senenin aynı dönemine nispeten yüzde 43 oranında artış kaydetti.

Banka senenin ilk 6 ayında 35 yeni şube daha açarak şube sayısını 671'e çıkarttı. Toplam personel sayısı ise bin 369 kişilik artışla 12 bin 446'ya ulaştı.

İlk yarıda oluşan tabloyu değerlendiren Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, "2011 için koyduğumuz büyüme hedeflerinin önemli bir bölümüne ilk yarıda ulaştık.

Kredilerdeki güçlü büyümenin yanı sıra gerek takibe aktarılan kredilerdeki yüzde 60 oranındaki önemli azalma, gerekse yüzde 15,4 artan tahsilât performansı sayesinde aktif kalitemizde sektör ortalamalarının üzerinde bir iyileşme elde ettik." dedi.

Türkiye ekonomisine verdikleri desteğin nakdi ve gayrinakdi kredi toplamında yüzde 34 artışla 65 milyar lirayı aştığını vurgulayan Kalkan, "Senelik yüzde 25 kredi büyümesi hedefimize ikinci yarıda kolaylıkla ulaşmayı bekliyoruz.

Söz konusu büyümeyi de ağırlıklı olarak KOBİ ve bireysel krediler segmentinde yakalamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Vakıfbank'ın Haziran 2011 bilançosunun önemli göstergeleri şöyle:

Vergi Öncesi Kar 823,5 milyon TL
Net Kar 649,0 milyon TL
Toplam Mevduat 53.244,6 milyon TL
Toplam Aktifler 86.319,1 milyon TL
Nakdi Krediler 52.772,6 milyon TL
Gayri Nakdi Krediler 12.292,7 milyon TL
Özkaynaklar 9.013,5 milyon TL

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama