Konut Kredilerinde Artış Devam Ediyor

Konut Konferansı'nda birbirinden farklı öneriler ve görüşler ortaya çıktı...

24 Ekim 2010
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı ve Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol, ''TOKİ çok başarılı çalışmalar yapıyor ancak bir konuda bir miktar eksikliği var, o eksiklik mimarlık eksikliği'' dedi.

Hasol, Yapı Endüstri Merkezi'nde gerçekleştirilen ''Konut Konferansı 2010''da yaptığı konuşmada, son yıllarda gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önlendiğini, burada TOKİ'nin çok önemli payı bulunduğunu söyledi.

TOKİ'nin çok başarılı çalışmalar yaptığına, ancak bir konuda bir miktar eksikliği bulunduğuna işaret eden Hasol, kendisinin aynı zamanda İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı olduğunu da anımsatarak, ''O eksiklik mimarlık eksikliği. TOKİ hız kazanmak bakımından projelerinin birçoğunu müteahhitlere emanet ediyor. Bu işin ruhuna da terstir, mimarlığa da terstir. Bundan böyle projelerin mimarlık kalitesini yükseltmek konusunda TOKİ'nin gayreti olursa çok sevineceğiz. Kamu bu alanda yol gösterici olmak zorundadır'' diye konuştu.

Bütün dünyada tasarımın sattırdığını söyleyen Hasol, ''TOKİ'nin artık öyle bir noktaya geldiğini düşünüyorum ve bundan sonra o bölümü de mükemmel şekilde yerine getireceğine inanıyorum'' dedi.

''KONUT KREDİLERİNDE KUVVETLİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR''

Gayrimunkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işık Gökkaya da son dönemlerde konutun artık barınma aracı olmaktan çıkıp bir statü aracı haline geldiğini belirtti.

Yeni konut başlangıcı eğiliminin kuvvetlendiğini ifade eden Gökkaya, konut kredilerinde de kuvvetli artışın devam ettiğini, 8 ayın sonunda toplam kredilerin yüzde 22 arttığını vurguladı.

Gökkaya, bir kişinin konut kredisi kullanması için yılda 45 bin lira kazanmaya ihtiyacı bulunduğunu, Türkiye'deki 16 milyon hane halkından sadece 1,8 milyon hane halkının bundan yararlanabildiğini söyledi.

Sektörde bürokrasinin azaltılması, ikincil piyasaların oluşturulması, imar planlarının kesin ve net olması gerektiğini belirten Gökkaya, kentsel dönüşümle ilgili düzenlemelerin derhal tamamlanması ve dönüşüm projelerinin başlatılmasını istedi.

''KAPSAMLI BİR KONUT POLİTİKASI ORTAYA KONMALI''

Soyak Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) İcra Kurulu Üyesi Emre Çamlıbel ise, Türkiye her sene şartnamelere uygun 600 bin konut üretmek istiyorsa burada özel sektör ve kamu kurumlarının beraber hareket etmek durumunda olduklarını ifade etti.

Bunu sağlayabilmek için de kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması, imarlı arsa üretiminin artırılması gerektiğini söyleyen Çamlıbel, ''En önemlisi de sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek Türkiye'nin konut sektörünün ihtiyacının temel dinamiklerini masaya yatırıp tartışması ve Türkiye'de ihtiyacımız olan kapsamlı bir konut politikasının ortaya konulması gerekir. Burada da TOKİ'nin önderlik yapması son derece faydalı olacaktır'' diye konuştu.

Emre Çamlıbel, şunları kaydetti:

''Herkesin bileceği şeffaf bir Türkiye konut politikası istiyoruz. Bir diğer konu Aralık 2009 da binalarda enerji performans yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra ruhsat alan binalarda yeni enerji yönetmeliği uygulanmakta. Yönetmelik sadece yeni binalara yöneliktir, mevcut binaları kapsamıyor. Memleketimizdeki mevcut binaların tamamının yeniden yıkılması, yaşam ömrünü tamamlaması, yeniden inşa edilmesi yaklaşık 60 yıl alacaktır. Bu yönetmelik eğer mevcut binaları kapsamamaya devam ederse Türkiye'deki bütün binaların bu yönetmeliğe uygun hale gelmesi 60 yıl sürecektir. Önerimiz, bu yönetmeliğin mevcut binaları da bir şeklide kısmen de olsa kapsamasıdır. Bu kolay bir husus değildir ama çok önemli sonuçları olacaktır. Türkiye'de mevcut binaların ısıtma sistemlerinde yalıtım ve benzeri yüzde 25 iyileştirme yapılabilirse bu Türkiye için senelik 6-7 milyar dolarlık bir tasarruf demektir. Yaklaşık 24-25 milyar dolarlık bir yatırımla mevcut binalarda senede 6-7 milyar dolar enerji tasarruf etmemiz mümkün gözüküyor. Bu da 4 senede kendini geri ödeyecek doğru bir yatırım demektir.''

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama