Türkiye kredi büyümesinde hızlandı

IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu Ekim 2010 güncellemesinde "Finansal sektör ekonomik toparlanmada 'Aşil'in topuğu' olarak kalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

05 Ekim 2010
WASHINGTON  – Uluslararası Para Fonu (IMF), yurtiçi bankacılık sektörünün büyük olduğu Polonya, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde kredi büyümesinde hızlanma görüldüğünü bildirdi.

IMF "finansal sektör"ün ekonomik toparlanmada hala "Aşil'in topuğu" konumunda olduğunu belirterek bu sektördeki hassasiyetlere dikkat çekerken, "Yükselen ekonomiler, daha iyi mali temelleri, güçlü büyüme görünümleri ve yüksek getirileri dolayısıyla gelişmişlerden daha cazip hale geldi. Gelişmiş ülkelerin finansal varlıklarının küçük ölçekli bir yeniden tahsisi, yükselen piyasa ülkelerinde son derecek büyük etkiye sahip olabilir" saptamasında bulundu.

Türkiye kredi büyümesinde hızlandı

IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu 2010 Ekim güncellemesinde (Global Financial Stability Report GFSR), kredi büyümesinin en büyük sınır ötesi banka çıkışlarının yaşandığı ülkelerde daraldığı ya da zayıf kaldığı belirtildi.

Bu çıkışların fonlamada ana bankalara daha bağımlı şubelerin yer aldığı ve kredi talebinin baskılandığı ülkelere yönelme eğilimi bulunduğu belirtilen raporda, "Polonya, Rusya ve Türkiye gibi yurtiçinde daha yüksek derecede banka sahipliği ve/veya daha büyük iç piyasa bulunan ülkelerde, son aylarda kredi büyümesinde hızlanma görüldü" denildi.

Ekim güncellemesinde 2008 ve 2010'un son çeyreği arası dönemde, 2008 GSYH'larındaki oranları itibarıyla, ülkeleri Uluslararası Ödemeler Bankası Kümülâtif Sınır Ötesi Banka Akışları itibarıyla sıralayan bir tabloya da yer verildi. Buna göre ülkeler Letonya, Estonya, Ukrayna, Litvanya, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Hırvatistan ve Polonya şeklinde sıralandı. GSYH'sının yüzde 14'ünü geçen çıkışla karşılaşan Letonya ilk sırada yer alırken Türkiye alt orta grupta bulundu.

Aşil'in topuğu!

IMF Ekim güncellemesiyle ilgili basın özetinde "Finansal sektör ekonomik toparlanmada 'Aşil'in topuğu' olarak kalmaya devam ediyor" ifadesi kullandı. Bununla "finansal sektör" ekonomik toparlanmanın zayıf noktası olarak ilan edilmiş oldu.

Güncellemede, "Ekonomik toparlanma devam eder, ancak temel aşağı yönlü riskler varlığını sürdürürken finansal istikrarda aşamalı bir iyileşme için" temel bir senaryo oluşturulduğundan söz edildi.

Raporda vurgulanan noktalar şöyle:

"-Bilançolara ek destek olmadan, bankacılık sistemleri, kaldıraçsızlık (borçlanma oranlarını düşürme) baskısını yoğunlaştırabilecek ve toparlanma ve kamu finansmanında ötelemeye neden olacak fonlama şoklarından kolay etkilenecek halde kalmayı sürdürür.

-Piyasalar yüksek kamu borç yüklerine, olumsuz büyüme dinamiklerine odaklanmaya ve bankacılık sistemlerine bağlı kalmayı sürdürürken ülke riskleri yüksek kalmaya devam etti.

-Ekonomi politikaları, gelişmiş ve yükselen ekonomilerde riskleri sınırlandırmaya yoğunlaşma, bankacılık sistemi krizinin miras bıraktığı zorlukların üstesinden gelme ve finansal istikrarı sağlamak için yeni bir düzenleme ve kurumsal görünüm sağlama gereksinimi içinde.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama