Kriz ortamı kredi sigortasına ilgiyi artırdı

Ticari Alacak Sigortası sektöründe Türkiye’de pazarın yüzde 60'ına hakim olan Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, Ticari Alacak (Kredi) Sigortası’na olan ilginin artmasının Türk işletmelerinde riske bakış açısındaki olumlu değişikliği gösterdiğini belirtti.

23 Eylül 2011
Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, 2007 yılında Türkiye’nin Ticari Alacak Sigortası alanında ilk şirketi olan Coface Sigorta A.Ş.’yi kuran ve bu ürünün özellikle yurtiçinde yaygın olarak kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN NOTUNU ÖNCE BİZ ARTIRDIK

Coface’ın 2010 Temmuz ayında Türkiye’nin ülke risk notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyesine çıkaran uluslararası ilk kuruluş olduğunu hatırlatan Alpergun, bugün gelinen noktada bu tespitin teyit edildiğini, Türk işletmeler için kuvvetli fırsatların kapıda olduğunu belirtti.

Alpergun, “Buradaki kritik noktaların başında alacak yönetimi geliyor. Alacak riskini iyi yöneten işletme hem yeni pazarlara açılabilecek hem de vade rekabetinde güvence altında olacakları için eşit şartlar elde edebilecekler” dedi.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Alpergun, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik konjonktürü iyi analiz eden Türk işletmelerin giderek artan oranda Ticari Alacak Sigortası’ndan yararlanmaya başladıklarını açıkladı. Günümüzde ekonomik krizlerin geçici değil; oldukça uzun süreli etkileri olduğunu ve kesinlikle öngörülü hareket planıyla yönetilmesi gerektiğini belirten Alpergun, ‘Avrupa krizi, genişleyerek etkili olduğu coğrafyayı büyütebilir. Bu nedenle işletmelerimiz yeni stratejileri içerisinde mutlaka alacaklarının yönetimi için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Alacak riskini doğru yönetebilmek için önce belirsizlik ortamından çıkmak gerekir.Ayrıca bu şekilde doğal olarak yeni pazarlara açılabilir ve vade rekabetinde güvence altında olacakları için eşit şartlar elde edebilirler” dedi.

ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA VE AVRUPA RİSK TAŞIYOR

2010 yılından bu yana, yurt içi ekonomik görünümün Türkiye’de temkinli bir iyimserlikle izlendiğini, yurt dışında ise Türkiye’nin önemli ticari partnerleri olan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde risk görünümünün daha negatif hal aldığını hatırlatan Alpergun, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya çıkan siyasi gelişmelerin ödeme performansına olumsuz etkilerinin gözlemlendiğini ifade etti.

Ekonominin durgunluk içinde bulunduğu ve borç krizini aşmaya çalışan Avrupa ülkelerinde finansal yapısı zayıflayan şirketlerin borçlarını ödeyemeyerek yarattıkları kayıplarda artışgözlendiğini belirten Alpergun, “Giderek kırılganlaşan ülkelerde güçlü şirketler faaliyetlerini başarı ile sürdürse de iflasların hemen hemen her ülkede arttığı görülüyor. Özellikle Avrupa’nın güneyinde yer alan ülkelerde olumsuz trendlerin daha belirgin olduğunu gözlemliyoruz. Söz konusu ülkelerde çok sert etkileri görülen makroekonomik sıkıntıların yayılması halinde, gelişme aşamasında bulunan Doğu Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Topluluğu ile hacimli ticaret yapan birlik dışındaki diğer ülkelerde kelebek etkisiyle olumsuz etkilenme olasılığının artacağı öngörülüyor” dedi. Alpergun, ticari riskin tüm ülkelerde az ya da çok artacağı bir dönem yaklaşırken, finansal yapısı güçlü şirketlerin bu süreçleri bir fırsat olarak kullanarak daha fazla büyüme sağlayacağının beklendiğini sözlerine ekledi.

50 MİLYON TL HASAR ÖDEDİ

Sadece Coface Türkiye olarak 2008 krizinden bu güne 50 milyon TL’nin üzerinde hasar ödemesi yaptıklarını ifade eden Alpergun, “Bu tutar, ekonominin kılcal damarı olarak betimlediğimiz KOBİ’lerden ana oyunculara kadar her boyutta işletmenin dikkatini Ticari Alacak Sigortası’na vermesini sağladı. Kriz süresince yaptığımız ödeme, Ticari Alacak Sigortası ile ilgili bilinçlenme sağlayarak sektörü büyüttü” dedi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Tüm sektörlerde dikkat çeken düzeyde Ticari Alacak Sigortası’na ilginin arttığını belirten Alpergun, “Yaşadığımız deneyimler özellikle tekstil, otomotiv yedek parçası, elektrikli ev aletleri, elektronik ürünler, makine teçhizat, kimyasal ürünler, lojistik ve turizm sektörlerinin Ticari Alacak Sigortası’ndan önemli yararlar sağladığını ortaya koyuyor” dedi.

Halen Coface Türkiye olarak Ticari Alacak Sigortası hizmeti kapsamında 20 bin Türk şirketinin üzerinde yaklaşık 5 milyar Euro’luk riski yönettiklerini kaydeden Coface Türkiye Genel Müdürü Alpergun, şöyle devam etti: “Coface olarak gelişen ve büyüyen Türk ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere risk ölçümü, ticari bilgi erişimi, müşterilere sunulan elektronik hizmetlerin kapsamının geliştirilmesi konularında projeler geliştiriyor ve teknoloji yatırımı gerçekleştiriyoruz. Sektörün lider kuruluşu olarak hedefimiz, hizmetlerimizi sadece büyük şehirlerde değil ihtiyaç duyulan tüm noktalara ulaştırmak. Bu hedef doğrultusunda, İstanbul dışındaki diğer şehirlerde bölge temsilcilikleri projelerini hayata geçiriyoruz.”

'BİLGİLENDİRİYORUZ VE GENİŞLİYORUZ'

Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, başta KOBİ’ler olmak üzere yurt içi ve  ihracat risklerini güvence altına almak isteyen her sektörden işletmenin, ticari alacak risklerini minimize eden ve tahsilâtı garanti altına alan ‘Coface Yaklaşımı’ndan giderek daha çok yararlanmaya başladığını ifade etti.

2011 yılı içinde Bursa ve İç Anadolu’da bölge temsilciliklerini kurduklarını belirten Alpergun, “Bu temsilcilikler sadece müşterilerimize hizmet vermek için değil, aynı zamanda Ticari Alacak Sigortasının işletmelere sağlayacağı katkılarla ilgili olarak sektörleri bilgilendirmek amacıyla da konumlandırıldı. Anadolu’da kurulmuş; büyük bir heyecanla ve girişimci ruhla hareket eden KOBİ düzeyindeki işletmeler, yenilikleri özümsemek ve alternatif yöntemleri kullanmak adına son derece istekli. Türkiye ya da dünyadaki kriz ve alacak tahsilâtı risklerini en aza indirmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına bizim hizmetlerimize tahminimizden daha fazla talepte bulunuyorlar” dedi.

RİSK BİLGİLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞSIN

Türkiye’deki işletmelerin yüz yüze kaldığı kırılganlıklar arasında yönetsel sıkıntıların yanı sıra ekonomik kırılganlıkların da yer aldığını vurgulayan Alpergun, “Finansal kırılganlıklar arasında sermaye/ özkaynak yetersizliği, vade uyuşmazlığı, bu hususlara bağlı yüksek finansal giderler ve açık pozisyon riski ilk akla gelen maddeler” dedi.

Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumların ekonomiyi yakından izlemesi, işbirliği içinde çalışması ve proaktif kararları ekonominin diğer paydaşları ile birlikte almasının kendilerine güven verdiğini belirten Alpergun, bu kuruluşlardan beklentilerini de şöyle özetledi:
 “Bizim müşterilerimiz genelde sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler. TCMB reel sektör ve finans sektörünün görünüm ve beklentileri yönlendirerek, BDDK da finans sektörü üzerindeki denetimi ile ekonominin belirtilen hedeflere yürümesi için yönlendirici ve başarılı çalışmalar yapıyor. Önemli bir ekonomik katma değer yaratan Ticari Alacak Sigortası şirketlerinin TCMB ve BDDK’dan beklentileri de var. Bu da şirketlerin risk bilgileri konusunda, Ticari Alacak Sigortası şirketlerine erişim sağlanması olarak özetlenebilir. Neredeyse bir banka gibi gayri nakdi risk üstlenen bu kuruluşların söz konusu ticari bilgilere ulaşabilmesi, risk alma biçimlerinin mevcut düzene uygunluğu açısından da önem taşıyor. Bu konuda olumlu gelişmeler yaşanıyor ancak bu gelişmelerin hızla pozitif yönde sonuçlanmasını diliyoruz.”

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama