Konut Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Kredi Kazan - Emlak rehberi

Gayrimenkul edinimlerinin harici senetlerle değil tapu müdürlüğünde yapılacak işlemlerle olması gerekir. Tapuda yapılacak satışa geçici bir engel varsa noterden satış vaadi suretiyle geçici bir süre taşınmaz edinilebilir. Ancak satış vaadi ile beraber satış için vekaletname almakta da son derece yarar vardır.

Noterdeki satış vaadinin yapılmasında da sorunlar varsa satıcıdan “...dilediği kimselere dilediği bedel ve şartlarla satmaya...” yetkisini haiz vekaletname almakta yarar vardır. Ancak bu halde azil tehlikesi olduğu da unutulmamalıdır. Zira vekalet veren dilediği zaman vekilini tapu sicil müdürlüğüne göndereceği bir azilname ile azledebilir.

Taşınmaz mal alan kimsenin mutlaka taşınmaz malı gidip görmesi ve bu yeri satın aldığını taşınmazı kullananlara ve ilgililere bildirmesi gerekir. Gerekirse bu bildirimin ihtarname şeklinde noterden yapılması daha uygun olur.

Konut alan kimseye aşağıdaki işlemleri yapması önerilir:

 • Alım işlemi tamamlandıktan sonra derhal konutu görmeye gidiniz.
 • İçinde kullanan varsa, evi ne zaman boşaltması gerektiğini belirtiniz ve kendisine mutlaka bu durumu belirtir noterden ihtarname gönderiniz. İhtarname çekmezseniz, onun kiracılığını kabul etmiş sayılırsınız.
 • Kiracının evi boşaltmadan önce elektrik, su, doğalgaz, kablolu TV. ve benzeri borçlarını kapatmasını ve kapatıldığını belgelemesini veya size bir güvence parası bırakmasını isteyiniz.
 • Eski ev sahibinde kiracıya ait teminat, senet ve benzeri bir güvence varsa siz alınız. Kira kontratosunu eski ev sahibinden alınız.
 • Evle ilgili belgeleri özenle dosyalayınız. Ev apartmansa yönetici ile görüşerek evi satın aldığınızı belirtiniz.
 • Ev boş ise taşınmadan önce düşündüğünüz tadilatları yaptırınız. Yapacak ustalara hiçbir zaman paranın tamamını peşin vermeyiniz. Yarısını peşin, yarısını iş bitiminde veriniz. İşin tam olarak bittiğini görünüz.
 • Emlak vergisi beyannamesini süresi içinde veriniz.
 • Kaynak: Gürsel Öcal Dörtgöz (Emlak Alım-Satım-Yatırım Rehberi)

  KrediKazan-Facebook KrediKazan-Twitter KrediKazan-FriendFeed KrediKazan-Google KrediKazan-Google Buzz

  Ev Alım Satım Rehberi

  Emlak nedir?
  Emlak'a nasıl değer katılır?
  Gayrimenkul alım satımında dikkat edilemesi gereken hususlar nelerdir?
  Kendisine miras kalan vatandaşın yapması gerekenler nelerdir?
  Konut aldıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir?
  Konut alımı için öneriler
  Konutlarda kıymet takdiri nasıl yapılır?
  Satış sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

  KrediKazan - Kredi Hesaplama