İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Çap

Taşınmaz malın genel kadastro planından kopya edilmiş ve onun geometrik biçimini tek başına gösteren küçük plan, yapının ve arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita.

Çaplı arsa

İmar bakımından çapı hesaplanmış toprak parçası.

Çevre düzeni planı

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama